God ledelse fastholder de ansatte

Ordnede forhold sikrer, at de ansatte bliver længere på arbejdspladsen – og det gælder både danske og udenlandske medarbejdere. Det vurderer teamleder for HR og Rekruttering, Vittus Bernlow, Agri Nord.

Teamleder for HR og Rekruttering hos Agri Nord, Vittus Bernlow, har næsten hver dag en landmand
i røret, som har problemer med at holde på sine ansatte. Derfor er det tvingende nødvendigt, at landmændene ændrer deres medarbejderstrategi.

- Det nytter ikke noget, at man har den holdning, at hvis medarbejderen ikke passer ind, så finder man bare en anden, siger han og fortsætter:

- I dag handler det om fastholdelse, for det er ikke bare sådan lige at finde en ny, og man er i skarp konkurrence med andre virksomheder.

Ordnede forhold

Som minimum skal lønnen svare til det overenskomstmæssige lønniveau, ligesom krav til forhold på arbejdspladsen skal være overholdt.
Derudover skal der udarbejdes kontrakter, hvor alle aftaler er tydeligt nedfældet. Eksempelvis hvis der er logi, bil eller andet knyttet til aftalen.

Arbejdstiderne skal holde sig indenfor normen, og vilkårene skal i øvrigt leve op til en vis standard.

- Et ordentligt lønniveau er langt fra nok i dag. Der skal også være et godt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne føler sig værdsat, siger Vittus Bernlow.

En personalehåndbog er et rigtig godt redskab til at sætte rammerne om en god arbejdsplads, understreger konsulenten, så alle ved, hvordan man skal forholde sig i forhold til eksempelvis rygepolitik, afholdelse af ferie, omgangstone med videre.

Bedre ledelse

Har man udenlandske medarbejdere skal man være særligt opmærksom på, at man behandler dem på akkurat lige fod med danske ansatte.

- Det nytter ikke noget, at udlændinge behandles dårligere end de danske kollegaer og føler sig 2. rangs, siger konsulenten, der opfodrer til, at man derfor sørger for at udenlandske medarbejdere får lært dansk.

Det er der gode muligheder for gennem Agri Nord, der udbyder AMU-kurser i dansk.

Desuden skal der afholdes MUS-samtaler, personalemøder med mere – fuldstændig som man
gør i enhver anden virksomhed.

- Landmændene skal være virksomhedsejere med både personalepolitik og ordnede forhold, siger Vittus Bernlow.

Agri Nord tilbyder både lederkurser og faciliterer erfa-grupper, der har fokus på, at landmanden skal blive en bedre leder.

Læs også