Tre aftentimer med nyheder

Godt 300 landmænd så demoparceller på Bramstrup spækket med information og nyheder, heriblandt to arbejdende robotter.

Farmdroid-robotten, som kører udelukkende på el fra egne solceller, kender hvert enkelt frøs placering efter såningen, og kan derfor rense ukrudtet udenom alle planterne. Fotos: Jørgen P. Jensen Den tre tons tunge Robotti, som blev vist på Bramstrup, kører i øjeblikket i praksis ude på cirka 25 bedrifter i Danmark og i udlandet. Godt 300 interesserede planteavlere deltog ved rundvisningerne til de mange parceller med nyheder og information de to aftener på Bramstrup Gods.

I snart 20 år har herregården Bramstrup ved Nr. Lyndelse lagt markarealer til en omfattende forsøgsmark.

Oprindeligt startet af FAF/DLG med nogle få demonstrationsparceller. Men efter et par år også med frøfirmaet DLF og Patriotisk Selskab, som forøgede det med en meget stor forsøgsaktivitet.

I år er det ikke mindre end otte hektar tæt pakket med parceller, der danner et skatkammer af aktuel information om næsten alt indenfor afgrødedyrkning.

Robotter vist frem

Traditionen tro afvikles i juni måned et åbent hus-arrangement, hvor de mange parceller gennemgås af repræsentanter fra de tre arrangører, sammen med konsulenter fra firmaer med plantebeskyttelsesmidler.

Som noget nyt i år sluttede de to aftenarrangementer med en kørende demonstration af to danske markrobotter, som begge er ude i praktisk brug på bedrifter rundt i Danmark og i udlandet.

Kender 42 ukrudtsarter

Den ene var tre tons tunge Robotti fra firmaet Agrotelli, hvor der sidder to gange 75 hk motorer på hver side af maskinen.

- Den ene motor trækker fremdriften og liften, mens den anden trækker PTO og hydraulikken. Robotten kan tilpasses til alle redskaber, der er mellem 3,0 og 3,5 meter i bredden. Drivmidlet er rapsolie til cirka 18 timer på en tankfuld. Den kan køre 10 kilometer i timen, men kører normalt kun otte, blev det forklaret fra Agrotelli ved demonstrationen på Bramstrup.

- Vi arbejder meget med kameraer, som er i hastig udvikling. I dag kan de genkende op til 42 forskellige ukrudtsarter fra afgrøderne.

Sikkerheden ligger dels i en bom monteret foran, som stopper maskinen, hvis den rammer noget. Og dels i en frontmonteret laserscanner, der ser i en halvmåneformet cirkel fremad – kommer der noget herind, sænker den automatisk farten eller stopper.

Kender hver plantes placering

Den anden robot, som kørte afsted på Bramstrup i sindigt tempo, var den danskproducerede, solcelledrevne Farmdroid, som selv kan så og radrense.

- Denne her er bygget op til seks rækker med 50 centimeters rækkeafstand, da de fleste af de i alt 25 Farmdroids, som vi i øjeblikket har kørende ude i praktiske landbrug, arbejder i sukkerroer. Andre Farmdroids arbejder i specialafgrøder såsom rækkesåede specialafgrøder og frøafgrøder, fortalte Leif Jensen fra Yding Smedie og Maskiner.

Der er to gps-enheder på maskinen og en basisstation på ens ejendom, så der er helt styr på gps-signalerne.

- Den registrerer nemlig en gps-position for hvert frø, den udsår.

Farmdroid er den eneste markrobot i verden, der er registreret til at må køre uden opsyn, og en maskine skal kunne passe et areal på 20 hektar med en overkørsel en gang i ugen.

Godt 300 deltagere

Efter fremvisningen af robotterne og inden da de mange forsøg med frøgræs, raps, korn og hestebønner blev der budt på grillpølser og fadøl begge aftener i de dejlige omgivelser på Bramstrup.

Godt 300 landmænd deltog i arrangementet i år, som i forhold til de tidligere år var rykket godt en uge til den 22. og 24. juni, af hensyn til mere normale vækstsæson efter tre år med fremskreden vækst i alle afgrøder.

Det er lidt færre end sædvanligt, hvilket måske skyldtes den senere afvikling, idet det for nogles vedkommende faldt sammen med ferie, studenterfester og andre arrangementer, vurderes det fra arrangørerne. Endvidere kan det måske også have afholdt nogen for at deltage, at coronapas var nødvendigt for at deltage.

(4) 10-27-fy

Efter strabadserne ude ved de utallige parceller samledes alle om grillpølser med tilbehør – i år stående og derfor hurtigere afsluttet.

Hele arrangementet gentages i aften, torsdag, fra kl. 18.00.

Læs også