Arrangementer

Et grønnere deltidslandbrug

Dato 03-10-2022
ArrangørVelas
Lokation velas Horsens

Håndtering af farligt gods

Dato 06-10-2022
ArrangørVelas
Lokation Velas Vissenbjerg

Klimadag hos Velas Søften

Dato 10-10-2022
ArrangørVelas
Lokation velas Søften

Fagligt Forum

Dato 12-10-2022
ArrangørVelas
Lokation Velas Horsens

Klimadag i samarbejde med Seges

Dato 13-10-2022
ArrangørVelas Vissenbjerg
Lokation Se tekst

Såmaskinedemonstration i Gelsted

Dato 13-10-2022
ArrangørPatriotisk Selskab
Lokation Tellerupvej 15, Gelsted.

Klimadag hos Velas Vissenbjerg

Dato 13-10-2022
ArrangørVelas
Lokation Velas Vissenbjerg

Økologifagligt netværk

Dato 31-10-2022
ArrangørVelas
Lokation hos Christian Jørgensen, Arnakkegaard, Arnakke 1, 4520 Svinninge