Nu åbner bestøverportalen.dk

Det skal være nemmere for landmænd at få bestøvet deres marker og for biavlere at komme i kontakt med disse landmænd. Derfor åbner bestøverportalen.dk nu.

Bestøverportalen er et nyt initiativ, som vil fungere som en slags elektronisk datingsite, hvor biavlere, der tilbyder bier til bestøvning og jordbrugere, der har brug for bestøvning, let kan få kontakt med hinanden. Der ligger også en række artikler om bestøvning på portalen, og mulighed for kontraktforhold imellem biavler og jordbruger er beskrevet.
 
Som jordbruger kan man enten tilmelde arealer, man gerne vil have bestøvet med bier, eller man kan søge efter bier til bestøvning og derefter kontakte den/de biavlere, man har fundet frem til. Som biavler kan man enten tilbyde sine bier til bestøvning, eller man kan søge efter arealer, der skal bestøves og derefter kontakte jordbrugeren.
 
Bestøverportalen vil gøre det mere overskueligt for landmænd
 
En af de erhvervsorganisationer, der kan nyde godt af tiltaget, er hos frøavlerne, hvor man ser frem til at kunne tage bestøverportalen i brug.
 
- Det er et rigtigt godt initiativ med en datingportal, så det bliver nemmer og mere overskueligt for os som landmænd at finde lokale biavlere til de af vores afgrøder, der kræver bestøvning, siger Thor Gunnar Kofoed, der er formand for Frøsektionen under Landbrug & Fødevarer. Han forudser, at hans branche vil få god nytte af det nye tiltag.
 
- I min hvidkløver har jeg altid benyttet honningbier til bestøvning af hvidkløveren. Der er simpelthen nødvendigt til sikring af udbytte og kvalitet, da de vilde bier ikke er nok til at klare det.
 
Bestøverportalen.dk er oprettet af biavlsorganisationerne (Danmarks Biavlerforening, Danske Biavleres Landsforening, Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere, ErhvervsBiavlerne) med støtte fra Landbrugsstyrelsen – Miljø- og Fødevareministeriet, og den drives til dagligt af Danmarks Biavlerforening.

Læs også