Agri Nord sætter fokus på nyt biogasanlæg i Hobro

Det er Agri Nords nye biogasanlæg ved Hobro Nord, der bliver omdrejningspunktet på Agri Nords stand på Hobro Dyrskue.

Agri Nord har taget initiativ til at der etableres biogasanlæg ved Hobro Nord. Det vil de meget gerne fortælle både landmænd og øvrige borgere i Hobro og omegn.

- Landmændene får en række fordele ved at levere deres gylle til et biogasanlæg, siger Jens Verner Pedersen, der er formand for den nye arbejdsgruppe og medlem af Agri Nords bestyrelse.

Sammen med teamleder for miljø og energi i Agri Nord, Flemming Pedersen, vil han være at finde i Agri Nords trailer ude på dyrskuepladsen tæt ved ringen.

Miljøgevinst

Udover de mange fordele ude på selve gårdene er biogasanlægget en kæmpe gevinst for miljøet, understreger Jens Verner Pedersen.

Metangasserne fra gyllen udnyttes på naturgasnettet til varmeproduktion, og planen er at bruge CO2’en i et anlæg, der opføres af virksomheden Cemtec lige ved siden af biogasanlægget. Her vil man forsøge at omdanne CO2 til flydende brændstof.

- Derudover er biogas en både grøn og bæredygtig energiform, siger Jens Verner Pedersen og tilføjer, at en anden sidegevinst ved afgasset gylle er, at det lugter mindre, når det spredes ud på markerne.

Biogas-viden testes

Der vil være en konkurrence med spørgsmål om det nye biogasanlæg på standen. Her har både landmænd og byboere mulighed for at teste deres viden om biogas.

Blandt de, der svarer rigtigt, bliver der trukket lod om en lækker gavekurv.

Læs også