Få et billede af økonomien i landbruget lige nu

LandboSyd præsenterer tirsdag den 4. februar de første regnskabstal for 2019 samt aktuel prognose for 2020. Grundlaget er et solidt talmateriale fra 400 regnskaber.

LandboSyd inviterer alle landmænd til nytårskur tirsdag den 4. februar kl. 14-17 på Gram Slot. Her præsenteres de første regnskabstal for 2019 samt prognosen for 2020.

- Vi har igen i år et godt samarbejde mellem LandboNord, Sagro, det tidligere LMO samt LandboSyd, hvor vi sammen har udvalgt godt 400 regnskaber – cirka 150 kvægregnskaber inklusive økologi samt godt 200 svineregnskaber plus nogle øvrige – for at danne os et godt billede af, hvordan det reelt ser ud økonomisk i 2019, fortæller chef for regnskab, Anders Peter Frederiksen, LandboSyd, og tilføjer:

- Der er lavet mange prognoser og forudsigelser, men reelt er det først, når vi har tallene inden for de enkelte produktionsgrene, at vi kan konkludere, hvordan det ser ud for landbruget i 2019.

Vigtige for branchen

På mødet den 4. februar på Gram Slot vil LandboSyd præsentere de allerførste tal om indtjeningen; nøgletal, dækningsbidrag, udviklingen i likviditeten og balancen, som alle er vigtige for branchen.

- Vi er godt klar over, at nogle brancher har et bedre indtjeningsgrundlag end andre. Men hvor følsomme er vi inden for svine- og mælkeproduktion? Og hvordan ser det ud med de øvrige produktionsgrene? Således kan vi danne os et generelt billede af, hvordan landbrugets indtjening har været i 2019, siger chef for budget og strategi Carsten Friis, LandboSyd og tilføjer:

- Vores branchevilkår er vigtigere end nogensinde. Det er vigtigt, at vi har en god indtjening og et tilfredsstillende afkast. Det er hele grundlaget til at udvikle vores erhverv, at vi har god adgang til finansiering, vi kan fastholde gode arbejdspladser og sikre et godt generationsskifte – noget der er en af vores største udfordringer på sigt. Vi har god erfaring med, at vores tidlige regnskabstal er valide – altså at vi kan bruge dem uanset, om man er landmand eller i rådgivningsbranchen.

mip

Læs også