Kalenderen med de lokale arrangementer udgår

CORONA På grund af corona-situationen er de fleste arrangementer og møder for tiden aflyst eller udskudt. Derfor bringes ikke den ugentlige mødekalender, som normalt kan læses her på side 4.

Man bedes derfor orientere sig hos de respektive arrangører eller deres hjemmesider, hvorvidt arrangementer gennemføres som planlagt eller er aflyst.

Så snart er der en afklaring, og mødeaktiviteten igen kan optages, bringes arrangementsoversigten atter her på siden.

Redaktionen

Læs også