Årets første markvandring var kold og spændende

Tidligere landboformand var vært for årets første markvandring med VKST i Odsherred, der blev en kold omgang for deltagerne.

Mange faglige problemstillinger og spørgsmål blev drøftet af de nordvestsjællandske deltagere. Foto: Rikke Heinfelt

Karl Otto Nielsen, tidligere formand for Odsherreds Landboforening, og Søren Boye var værter for årets første markvandring med VKST i Odsherred.

På marker hos Karl Otto Nielsen på Brådegaard ved Kongsøre blev der set på vinterbyg, 2. års rødsvingel, vinterraps, hundegræs samt hvede etableret pløjefrit efter raps. Herefter gik turen til Søren Boye, hvor det var sprøjteteknik, der var i fokus.

På Brådegaard fortalte Karl Otto Nielsen om de behandlinger, som har fundet sted i de forskellige afgrøder, mens de lokale planteavlskonsulenter Rikke Heinfelt og Anders Düring Jørgensen supplerede med at fortælle om den indsats, der skal gøres her i foråret.

Anders Düring Jørgensen understregede i den forbindelse vigtigheden af at sikre afgrøderne næringsstoffer allerede fra vækststart. Og så skal man bestemt ikke underkende ekstra behov for især svovl og mangan til afgrøderne, på grund af den dårlig rodudvikling og stor udvaskning gennem efteråret og vinteren.

- Desuden er rigtig mange vintersædsmarker ikke ukrudtsbehandlet i efteråret, og derfor er en indsats mod især græs-
ukrudt påkrævet så snart temperaturen er 6-7 grader, og nattefrosten har sluppet sit tag, oplyste Anders Düring Jørgensen.

Ukrudtsbekæmpelse i raps

I vinterraps gennemgik Rikke Heinfelt mulighederne for ukrudtsbekæmpelse, herunder erfaringer med Belkar overfor tokimbladet ukrudt med særlig fokus på kamille.

- Har man kamilleproblemer i vinterrapsen, bør de løses med Galera fremfor Matrigon, da overholdelse af behandlingsfrist med Matrigon kan være svær at overholde, grundet drilske vejrforhold i april, fortalte Rikke Heinfelt.

Planteavlskonsulent Kenneth Svensson fra VKST gennemgik rødsvingel og hundegræs, og han gjorde især opmærksom på, hvor vigtigt det er at gødske tidligt i de forskellige frøgræsarter.

Og der blev givet gode råd til, hvad man stiller op med væselhale i rødsvingel. Flerårige forsøgsresultater fra VKST viser, at bekæmpelse af rust i rødsvingel kan være aktuelt.

I maskinhuset hos Søren Boye gennemgik maskinkonsulent Søren Geert Jørgensen de dyser, som maskinkonsulenterne i VKST anbefaler.

Der blev lagt vægt på at bruge dyser, der både er godkendt til 90 procent afdriftsreduktion og som samtidig giver faglig mening. Især samler interessen sig om kompaktinjekter-dyserne 025 og 030.

Efter en lærerig eftermiddag, hvor mange faglige problemstillinger og spørgsmål blev drøftet, var deltagerne godt klædt på til at være på forkant med udviklingen i marken. VKST håber at kunne følge op på dagen med en markvandring i løbet af maj.

Læs også