bannerPos

Ukrudtsmarkvandring på Nordfyn

10-05-2019 14:27:08
Avlerforeningen af Danske Spiseløg

Ukrudtsmarkvandring og besøg på Emmelev A/S.

Vi starter 9.30 med et rundstykke hos Henrik Petersen, Hasmark Vestergård, Hasmarkmosen 10, 5450 Otterup.

Vi ser på ukrudt i sætte- og såløg hos Henrik og vi besøger løgmarker hos Martin og Leif Knudsen, Kærsgaard, Hjadstrupvej 28, 5450 Otterup.

Gunilla Persson og Thorkild Amby, Nordisk Alkali deltager og lærer os om brugen af Lentagran.

På turen rundt er der indlagt et besøg på Emmelev A/S, hvor Morten Simonsen vil fortælle om produktionen af biodiesel fra dansk raps. Det er en klimavenlig produktion, hvor restproduktet efter presning af rapsen, bruges

Til proteinholdige foderkager til kreaturer.

Ca. 13.30 er der en let frokost hos Henrik Petersen

Peter Hartvig, Aarhus Universitet, Flakkebjerg bidrager med det sidste nye inden for ukrudtsbekæmpelse i løg.     

Husk, at der tilmelding senest d. 20. maj.

Sund Jord-markmøde i Sverige

Dato(er): 02-06-2020


Virtuelt handelserfa Agromarkets

Dato(er): 09-06-2020


Generalforsamling i Rapsol Avlerforening

Dato(er): 10-06-2020


Økologisk plantedag 2020

Dato(er): 11-06-2020


Informationsaften om produktionslederuddannelsen

Dato(er): 11-06-2020


Brugertræning, Case IH mejetærskere, MidRange

Dato(er): 11-06-2020


Brugertræning, Case IH mejetærskere, Flagship

Dato(er): 12-06-2020


Brugertræning, Case IH mejetærskere, MidRange

Dato(er): 15-06-2020


Infomøde: Jeg en gård mig købe vil

Dato(er): 15-06-2020


Brugertræning, Case IH mejetærskere, Flagship

Dato(er): 16-06-2020


Minkavler 2020 ?

Dato(er): 03-10-2020


Økodag - Inspiration og netværk

Dato(er): 13-11-2020