bannerPos

Ukrudtsmarkvandring på Nordfyn

Bettina Ravn

Salgsleder
10-05-2019 14:27:08
Avlerforeningen af Danske Spiseløg

Ukrudtsmarkvandring og besøg på Emmelev A/S.

Vi starter 9.30 med et rundstykke hos Henrik Petersen, Hasmark Vestergård, Hasmarkmosen 10, 5450 Otterup.

Vi ser på ukrudt i sætte- og såløg hos Henrik og vi besøger løgmarker hos Martin og Leif Knudsen, Kærsgaard, Hjadstrupvej 28, 5450 Otterup.

Gunilla Persson og Thorkild Amby, Nordisk Alkali deltager og lærer os om brugen af Lentagran.

På turen rundt er der indlagt et besøg på Emmelev A/S, hvor Morten Simonsen vil fortælle om produktionen af biodiesel fra dansk raps. Det er en klimavenlig produktion, hvor restproduktet efter presning af rapsen, bruges

Til proteinholdige foderkager til kreaturer.

Ca. 13.30 er der en let frokost hos Henrik Petersen

Peter Hartvig, Aarhus Universitet, Flakkebjerg bidrager med det sidste nye inden for ukrudtsbekæmpelse i løg.     

Husk, at der tilmelding senest d. 20. maj.

Øvrige aktuelle arrangementer

Bedriftsbesøg hos Lasse Jensen, Højvang

Dato(er): 21-05-2019


Informationsmøde om EUX Landmand

Dato(er): 21-05-2019


Frøavlerne på Fyn og Langeland

Dato(er): 22-05-2019


Onfomøde om LN Summax

Dato(er): 22-05-2019


Medlemsmøde på Lykkeslund

Dato(er): 22-05-2019


Handelsstrategi i Vissenbjerg

Dato(er): 23-05-2019


Ukrudtsmarkvandring på Nordfyn

Dato(er): 23-05-2019


Jubilardag på Dalum Landbrugsskole

Dato(er): 24-05-2019


Traktortræk i Nørre Broby

Dato(er): 25-05-2019


Landbrugsmessen Gl. Estrup 2019

Dato(er): 25-05-2019 - 26-05-2019


Fjerritslev Dyrskue 2019

Dato(er): 26-05-2019


Kødkvægets dag 2019

Dato(er): 26-05-2019


Markvandring

Dato(er): 27-05-2019


Markvandring

Dato(er): 28-05-2019


Infomøde om LN Summax

Dato(er): 28-05-2019


Valgmøde på Dalum Landbrugsskole

Dato(er): 28-05-2019


Bedriftsbesøg hos Schmidt I/S, Vejlby ved Grenaa

Dato(er): 28-05-2019


Rottebekæmpelse / R2-autorisationskursus

Dato(er): 28-05-2019


Opdaterende sprøjtekursus

Dato(er): 28-05-2019


Roskilde Dyrskue 2019

Dato(er): 31-05-2019 - 02-06-2019