bannerPos

Ukrudtsmarkvandring på Nordfyn

Bettina Ravn

Salgsleder
10-05-2019 14:27:08
Avlerforeningen af Danske Spiseløg

Ukrudtsmarkvandring og besøg på Emmelev A/S.

Vi starter 9.30 med et rundstykke hos Henrik Petersen, Hasmark Vestergård, Hasmarkmosen 10, 5450 Otterup.

Vi ser på ukrudt i sætte- og såløg hos Henrik og vi besøger løgmarker hos Martin og Leif Knudsen, Kærsgaard, Hjadstrupvej 28, 5450 Otterup.

Gunilla Persson og Thorkild Amby, Nordisk Alkali deltager og lærer os om brugen af Lentagran.

På turen rundt er der indlagt et besøg på Emmelev A/S, hvor Morten Simonsen vil fortælle om produktionen af biodiesel fra dansk raps. Det er en klimavenlig produktion, hvor restproduktet efter presning af rapsen, bruges

Til proteinholdige foderkager til kreaturer.

Ca. 13.30 er der en let frokost hos Henrik Petersen

Peter Hartvig, Aarhus Universitet, Flakkebjerg bidrager med det sidste nye inden for ukrudtsbekæmpelse i løg.     

Husk, at der tilmelding senest d. 20. maj.

Brahetrolleborg Heste Show 2019

Dato(er): 20-07-2019


Dyrskuet i Ribe 2019

Dato(er): 26-07-2019


HERNING – Kartoffeldagen 2019

Dato(er): 01-08-2019


Jubilæum på I/S Vesterballegaard

Dato(er): 02-08-2019


Stor jagt-, fiskeri og outdoormesse på Brahetrolleborg

Dato(er): 02-08-2019 - 04-08-2019


Sprøjtebeviskursus

Dato(er): 06-12-2019


Sprøjtebeviskursus

Dato(er): 11-12-2019


Lovpligtigt eftersyn af egne maskiner

Dato(er): 07-02-2020