bannerPos

Styrk biodiversiteten

03-09-2019 09:27:28
Inspirationsmøde hos Centrovice

Inspirationsmøde hos Kirsten Rasmussen og Hans Erik Jørgensen,

styrk biodiversiteten på dit landbrug. Få ideer, sparring og gode råd. 

Tilmelding senest den 27. september.

Sund Jord-markmøde i Sverige

Dato(er): 02-06-2020


Virtuelt handelserfa Agromarkets

Dato(er): 09-06-2020


Generalforsamling i Rapsol Avlerforening

Dato(er): 10-06-2020


Økologisk plantedag 2020

Dato(er): 11-06-2020


Informationsaften om produktionslederuddannelsen

Dato(er): 11-06-2020


Infomøde: Jeg en gård mig købe vil

Dato(er): 15-06-2020


Minkavler 2020 ?

Dato(er): 03-10-2020


Økodag - Inspiration og netværk

Dato(er): 13-11-2020