- Verdens bedste skal også kunne leve af det

En række sønderjyske landmænd mødtes forleden omkring køkkenbordet hos Niels Martin Krag i Daler, hvor diskussionen gik omkring større politiske dagsordner og hverdagsproblemer på bedriften.

SLFs bestyrelse har planlagt en række køkkenbordsmøder, hvor lokale landmænd kan komme forbi et bestyrelsesmedlem en dag, hvis de for eksempel har en politisk sag, de vil bede SLF om at gå videre med.

Forleden var det bestyrelsesmedlem Niels Martin Krag i Daler, tæt ved Højer, som havde kaffe på kanden og rundstykker på bordet, lyder det i et referat fra SLF.

Og så var det endelig  en dag, hvor SLFs bestyrelse fik mulighed for at få et indblik i, hvad der rør sig hos den enkelte landmand.

Landmændene var især interesserede i at høre om bestyrelsens samarbejde med kommunerne, og hvad der blev gjort indenfor den aktuelle vand-problematik.

Samtidig var der landmænd, der mente, at Landbrug & Fødevarer er alt for eftergivende i kravene omkring efterafgrøder, forkerte kvælstofberegninger og problemer med vandløb.

– Siger I aldrig fra?, sagde én af landmændene.

- Hvorfor skal vi være verdens bedste, hvis vi ikke kan leve af det? sagde en anden omkring bordet. 

Indsigelser

Formand Christian Lund kunne fortælle, hvad netop Landbrug & Fødevarer har gjort af indsigelser gennem årene. Publikationen “De syv synder” er en af dem, og initiativet til stormøde om manglende vandløbsvedligehold i Brædstrup lørdag 29. februar, er et andet eksempel, lød forsvaret.

- Det er vigtigt, at vi bruger faglige argumenter og gør modstand, ellers kan vi lige så godt give fortabt. Så vil tiltagene blive vedtaget uden vores mulighed for indflydelse. Kampen er dog et langt sejt træk, pointerede formanden.

Christian Lund pointerede flere gange, hvor vigtigt det er, at landbruget taler sig selv op og får fortalt de gode historier om, hvad landbruget kan og gør. Det kan man gøre både som enkeltperson – og også ved at gå til sin landboforening og bede bestyrelsen om at gå videre med en konkret sag.

- Vi er helt klart stærkere sammen, og selvfølgelig skal vi være et godt eksempel for andre. Heldigvis viser undersøgelser, at landbrugets omdømme er blevet bedre. Men der er stadig brug for, at vi taler med hinanden, og at folk forstår, hvem vi er og hvad vi arbejder med, sagde Christian Lund. 

Andre emner omkring bordet var salmonella, klima, landbrugets omdømme, brug af sociale medier, dyrevelfærd, kvælstofberegninger, vandløb, overløb, fremskudte afgrøder, fremtidens fødevarer, plantebaseret kød, kriser og handel i udlandet. 

De næste køkkenbordsmøder finder sted i løbet af marts og april måned.

aldo

Læs også