Positiv DRH-formand i årsmøde på Sjælland

Omkring 60 fremmødte til DRH’s årsmøde i Svinninge, hvor formand Karoline Holst udtrykte stor tilfredshed i beretningen.

De udleverede papirer blev nøje gennemgået ved DRH’s årsmøde i Svinninge Hallen.
De udleverede papirer blev nøje gennemgået ved DRH’s årsmøde i Svinninge Hallen.
Der var lutter glæde og tilfredshed at spore hos formanden for DRH, Karoline Holst, da hun for nylig bød velkommen til DRH’s årsmøde, der går på skift landet rundt.
I år var mødet henlagt til Svinninge Hallen med efterfølgende besætningsbesøg hos Maja Wollesen og Lars Jeppesen på Æblehøjgård lidt syd for Svinninge mellem Holbæk og Kalundborg.
Foran de omkring 60 fremmødte indledte Karoline Holst sin beretning med at glæde sig over, at det er den rødbrogede tyr, VH Don Red, der topper brugsplanen inden for holstein med det højeste NTM og at det så samtidig var Asger Kappels DRH-ko, der blev Danmarks smukkeste malkeko.
 

Stambog lagt sammen

DRH-formanden tog efterfølgende udgangspunkt i, at man endelig har fået lagt den gamle DRH-stambog sammen med holstein-stambogen.
- Det betyder, at alle køer med over 87,5 procent holsteinblod blev holsteinkøer. De resterende blev stående som DRH-køer, men når deres afkom kommer over 87,5 procent-grænsen, bliver de holsteindyr.
Videre konkluderede landsformanden, at avlsarbejdet fortsætter med at avle efter den robuste rødbrogede ko, der leverer koncentreret mælk.
- Det gør vi dels gennem de tyre, der sættes på brugsplanen i Viking, men også gennem vores egne tyrevalg i besætningen. Måske ikke lige ved at man sætter en løbetyr på den enkelte ko eller kvie, men i lige så høj grad ved, at vi sætter krav til afkommets avlsværdi, når vores insemineringsplan planlægges, lød det fra Karoline Holst.
 

Høje NTM-værdier

Hun glædede sig også over, at der indkøbes rødbrogede og RC-tyre med høje NTM-værdier. - Det er vigtigt og godt, at Viking hele tiden screener de europæiske tyre og tilbyder os sæd af udenlandske rødbrogede tyre med gode NTM-værdier, påpegede hun.
Avlsmålet for alle malkeracer er økonomiske, sunde og frugtbare køer med høj produktion og funktionelt eksteriør, og det beskrives i NTM-indekset, der sikrer maksimal fremgang for alle økonomisk vigtige egenskaber.
I beretningen opfordrede Karoline Holst til, at man får kalve korrekt farveregistreret: - De rødbrogede tyre er efterhånden blevet registreret som rødbrogede, og det er nu os, rødbrogede avlere, der har ansvaret for, at vores dyr er registret som rødbrogede.
 

Læs også

En million hektar skal braklægges for at nå N-måltal
Planteformand Torben Hansen: - Ja, vi har også glyphosat efter 2025
Opmærksomheden er rettet mod overlevelsen
Nye økologiregler kan få store konsekvenser
Et omkostningsniveau vi kan være stolte af
Ny strategiplan mødt med skepsis