Skarp front mellem roedyrkere og Nordic Sugar

Omkring 200 roedyrkere var mødt op, da Danske Sukkerroedyrkere holdt generalforsamling i Sakskøbing.

- Vi er nok en flok frustrerede dyrkere, ikke mindst på transportområdet. Måske har vi mistet indflydelsen over roerne, men vores jord kan anvendes til andet end roer. Anderledes er det for ejerne af fabrikkerne, for de kan ikke bruge fabrikkerne til andet end oparbejdelse af roer.
Ovenstående var en del af svaret fra formanden for Danske Sukkerroe-
dyrkere, Jørn Dalby, til Anita Halbye, da hun som dyrker og leverandør af roer – på dyrkernes generalforsamling i Sakskøbing Sportscenter – rettede kritik af samarbejdet med Nordic Sugar omkring seneste roekampagne.
Anita Halbye gik således på talerstolen efter Jørn Dalbys beretning og sagde blandt andet: - Vi taler og taler om roer, fordi vi er ved at miste indflydelse over den afgrøde i forhold til, hvis vi dyrker frø til DLF. Vi er nået til et punkt, hvor frustrationen er i top. Folk er frustrerede over transport, manglende mulighed for at levere frisk optagne roer, og over at det er folk udefra, der kommer og renser vores roer.
Vælg en anden afgrøde
- Det vil klæde fabrikken og Nordic Sugar at se på, hvad der gavner avlerne. Vi skal finde løsninger, både dyrkerne og fabrikken kan leve med, påpegede Anita Halbye.
Jørn Dalby svarede som skrevet indledningsvis og fortsatte: - Hvordan kan vi ændre det? Det kan vi ved blot at sige, at roer ikke er en attraktiv afgrøde. Derfor kig på jeres dækningsbidrag – er man så frustreret over afgrøden, så vælg en anden. Det er nok eneste signal, fabrikken kan forstå.
- Jeg synes, det vil være rigtig ærgerligt, at man holder op med at dyrke roer, fordi transportsystemet ikke virker, fastslog formanden foran de omkring 200 fremmødte roedyrkere – svarende til omkring 20 procent af medlemsskaren.

Uoverensstemmelse

Samme emne kom Jens-Christian Bay ind på, da han i sin del af beretningen – på vegne af fabriksudvalget til levering på Nakskov Sukkerfabrik – konstaterede, at den nye transportordning på flere punkter har haft sine udfordringer.
- Navnlig et punkt skal blive forbedret til den kommende kampagne, idet vi i dyrkerforeningen ved flere lejligheder blev kontaktet af dyrkere, som oplevede uoverensstemmelse mellem mængden af afhentede roer og indvejede roer, når de var afhentet af vognmand.
- Så vidt vides har alle roer fundet deres rette ejermand igen, men det må simpelthen ikke ske, understregede Jens-Christian Bay.
Frustrerede roedyrkere
Det var ikke kun Anita Halbye, der rejste kritik af transporten. Således gik også blandt andre Peter Palle, Jan Røge, Lars Rubæk og Jens Erik Hansen på talerstolen om emnet.
Såvel Peter Palle som Jan Røge anførte det som problemfyldt, når roerne får lov at ligge længere ovenpå jorden end sidde i jorden næsten til afhentning, mens Lars Rubæk anførte, at kritikken måske mere skulle rettes mod Nordic Sugar end mod dyrkerforeningen.
- Det er mit indtryk, at det er nemmere at rette kritikken her, og så håbe den bliver taget med, end ved direkte kontakt til Nordic Sugar, lød det fra Lars Rubæk.

Kun et formål

Jørn Dalby var enig i kritikken og mente, at ligesom Nordic Sugar stiller krav til dyrkerne, bør dyrkerne også stille krav til såvel Nordic Sugar som til vognmændene, der er hyret ind til at køre roer.
Under debatten rettede en anden dyrker, Sara Sørensen, kritik af dyrkerforeningen for ikke at være åben nok overfor dyrkerne, og anførte samtidig, at repræsentanter fra Nordic Sugar var med ved dagens generalforsamling med et formål.
- De sidder med her i dag for at opfange interne stridigheder, så de kan se, hvor langt de kan presse os.

Kamp om pladserne
Bestyrelsens forslag om slankning af Danske Sukkerroedyrkere faldt i god jord på foreningens generalforsamling. 177 ud af 181 stemmeberettigede stemte således for at bestyrelsen blev reduceret fra 15 til 10 medlemmer, og hvor hele dyrkningsområdet fortsat er repræsenteret.
Forud for vedtægtsændringerne havde den samlede bestyrelse med formand Jørn Dalby i spidsen, valgt at stille sit kandidatur til rådighed.
Ved de efterfølgende valghandlinger blev følgende valgt:
Zone 1 – Lolland Kommune:
Michael Grunnet Rasmussen og Helge Danneskiold-Samsøe.
Zone 2 – Guldborgsund Kommune, Møn, Bogø og Farø: Finn Jørgensen og Jørn Dalby.
Zone 3 – Sjælland og øvrige øer øst for Storebælt: John Reese Jensen og Morten Thorkilsen.
Zone 4 – Området vest for Storebælt: Christian Jensen
Frivalgt: Michael Hansen, Troels Frandsen og Anita Halbye.
Bestyrelsen konstituerer efterfølgende sig selv.

 

Læs også