Vandmættet jord skabte særligt slemt efterår

Op til generalforsamlingen i Øvre Suså Vandløbslaug påpeger foreningen endnu en gang problemerne med stigende vandmængder.

Tirsdag den 13. marts er der generalforsamling i Øvre Suså Vandløbslaug, hvor medlemmerne skal drøfte udfordringerne for det sjællandske vandløb.

Tirsdag den 13. marts klokken 19 holder Øvre Suså Vandløbslaug generalforsamling i Herlufmagle-Hallen, hvor medlemmerne har nok at tale om efter endnu et nyt med store vandmasser og medfølgende problemer.
Problemet med de store vandmasser virkede særligt slemt i 2017, da den største del af nedbøren faldt i den sidste halvdel af året, hvor landbrugets afgrøder stopper væksten og høstes.
- Dermed er der næsten ingen afgrøder, som optager vandet, og derfor løber al vandet stort set lige ud i vandløbene og oversvømmer dem i stor stil, forklarer formanden for Øvre Suså Vandløbslaug, Knud Erich Thonke, og tilføjer:
- Oven i det kommer alt det vand, der altid kommer fra de cirka 10 procent af arealet, som enten er bebygget eller asfalteret i Susåoplandets område, og som også løber indirekte ud i vores vandløb.
- I begyndelsen af oktober var landbrugsjorden 100 procent vandmættet, og vi så således massivt oversvømmede arealer allerede fra efteråret. Derfor er det så vigtigt, at vi kan få vandet ud gennem Susåen og dermed undgå de tabsgivende oversvømmelser, vi ellers oplever.

Endnu mere vand fremover

Prognoserne peger endda på, at der i fremtiden kommer 1,4 gange så meget vand oven i. Ifølge GEUS stiger den årlige mængde nedbør frem til 2050, og det betyder at alle kloaker og vandafledninger/vandløb skal kunne afvande 1,4 gange mere vand end nu.
Fremtidens vandafledningsbehov medfører, at kommunerne skal budgettere – både økonomisk og fysisk – i mere effektive og korrekt vedligeholdte vandløb. Øvre Suså Vandløbslaug blander sig gerne i det arbejde og har også deltaget i diverse vandråds arbejde i 2017.
Et godt samarbejde omkring vores vandløb og naturen langs dem, kræver et godt grundlag i form af et Oplandsråd for Susåen. Allerede sidste år foreslog Øvre Suså Vandløbslaug en model med et oplandsråd.
- For ganske nylig var det da også et af de forslag, der kom fra det såkaldte Henrik Høegh-udvalg, der har været nedsat af Miljøministeriet. Det udvalg skal vi blandt høre mere om på generalforsamlingen, da det indgår i arbejdet med en ny vandløbslov, oplyser Knud Erich Thonke, som også påpeger, at forbedringer på området er stærkt påkrævet.
- De nuværende mange delregulativer er forældede, og Susåen har brug for et nyt og opdateret regulativ, der blandt andet indregner den 1,4 gange så stor mængde nedbør, vi får i de kommende år, fastslår Knud Erich Thonke.

Læs også