Halmballer og andet gods skal sikres

Tabte halmballer samt tab af andet gods på offentlig vej kan udløse alvorlige ulykker. Chaufføren skal derfor sikre, at godset forbliver på køretøjet under kørslen. Uforsvarlig kørsel kan i værste fald koste kørekortet. Arkivfoto

Ved transport af halmballer og andet gods skal chaufføren sikre, at godset forbliver på køretøjet under kørslen.

Ved landbrugskøretøjer er der alene krav om, at godset skal sikres, så det ikke kan falde af under transporten. Der er ikke udspecificerede krav til udførelsen af sikringen af godset. Det betyder, at man frit kan vælge, hvordan man vil sikre sit gods.

For registrerede køretøjer over 3.500 kg (vare- og lastbiler) gælder et særligt regelsæt, hvor hovedreglen er, at alt gods skal fastspændes til køretøjet. Det skriver Byggeri og Teknik, der samtidig lister konsekvenserne op, hvis man taber halmballer eller andre former for gods under kørsel på offentlig vej.

Hvis forholdet kaldes uforsvarlig kørsel af politiet, koster det en bøde og et klip, men taber man halmballer eller andet større gods, er der tale om groft uforsvarlig kørsel, og så koster et en bøde samt en betinget frakendelse af kørekortet. Får man en betinget frakendelse, skal man igennem såvel teoriprøve som køreprøve og bestå begge, for at beholde sit kørekort.

Se mere om sikring af halmlasten på Byggeri og Tekniks hjemmeside.

Læs også