Grovfoderdag bød på dyrkning, sorter og robotter

Ny viden om dyrkning, sorter og teknologiløsninger, da de sønderjyske planteavlskontorer i går afholdt 2021-udgaven af den årlige grovfoderdag, der i år kunne afholdes i den kendte form med masser af gæster rundt i forsøgsparcellerne ved Løgumkloster.

Rasmus Jørgensen, AgroIntelli gennemgik og fortalte om markrobotten ”Robotti” ved grovfoderdagen. Foto: John Ankersen Lars Kaastrup-Hansen fra Danfoil kunne fortælle, at Danfoil er gået med i et projekt omkring præcisionssprøjtning. Foto: John Ankersen Der blev budt på sortsgennemgang af de enkelte majssorter i forbindelse med grovfoderdagen. Foto: John Ankersen Der blev lyttet intenst i forbindelse med gennemgangen i majsparcellerne. Foto: John Ankersen Hos LG var én af de sorter der blev fremhævet ”LG 31.207”, der er en populær sort med godt udbytte, der samtidig tilbydes som bejdset majs med virksomhedens Starcover-bejdsning. Foto: John Ankersen

Stor interesse for grovfoderdagen, der i år kunne holdes uden restriktioner ovenpå corona. Foto: John Ankersen

Hvordan klarer de enkelte majssorter sig, hvornår og hvordan gødskes der bedst, og duer en robot til sprøjtning af majsmarken? Det var blot nogle af de spørgsmål og emner, der blev berørt og besvaret i forbindelse med gårsdagens sønderjyske grovfoderdag, der som vanligt blev afholdt af de sønderjyske planteavlskontorer i fællesskab, med deltagelse af flere private firmaer.

Og der var god søgning til forsøgsparcellerne på Hellevadvej nær Løgumkloster, hvor 2021-udgaven af grovfoderdagen kunne holdes i den gammelkendte form igen, efter en corona-reduceret udgave i 2020.

Robot i marken

Markrobotten »Robotti« fra AgroIntelli var en af de poster, som deltagerne i grovfoderdagen kunne opleve og høre mere om.

Rasmus Jørgensen er seniorforsker, og har blandt andet været tilknyttet både Syddansk Universitet samt Bygholm, og er i dag hos AgroIntelli.

Han kunne i går præsentere markrobotten, der opnået stor opmærksomhed, siden den kom frem.

- Kapaciteten er fem kilometer i timen, men hæves nu til seks kilometer i timen svarende til cirka 1½ - 2 hektar i timen, lød det blandt andet fra Rasmus Jørgensen, der fremhævede robottens egenskaber i forbindelse med en række arbejdsopgaver – aktuelt i forbindelse med såning af efterafgrøder.

- Næste år kan den også tegne ukrudtskort, afslørede Rasmus Jørgensen.

Ved gårsdagens grovfoderdag var markrobotten monteret med en Danfoil-sprøjte. Og det var der en grund til.

Lars Kaastrup-Hansen fra Danfoil kunne fortælle, at Danfoil er gået med i et projekt omkring præcisionssprøjtning.

Kendte og nye majssorter

Flere firmaer indenfor planteavl deltog i gårsdagens grovfoderdag. Det drejede sig blandt andre om DLF, LG, KWS og AgaSaat, der hver især har sorter indenfor majs, græs og roer i forsøg på parcellerne ved Løgumkloster og i landsforsøgene.

Og mens konsulenter fra de fire sønderjyske planteavlskontorer gennemgik forskellige emner som gødskning, vanding og ukrudtsbekæmpelse ved hvert af de deltagende firmaers forsøgsparceller, var det repræsentanter fra firmaerne selv, der gennemgik de mange majssorter, der er med i forsøgene.

Hos LG var én af de sorter der blev fremhævet »LG 31.207«, der er en populær sort med godt udbytte, der samtidig tilbydes som bejdset majs med virksomhedens Starcover-bejdsning.

Hos AgaSaat var det især den populære »AgaGold«, der blev fremhævet, som især har slået an i Danmark. Blandt de nye sorter blev sorten »Shine« fremhævet.

Blandt de øvrige afgrøder og emner for grovfoderdagen var bestøvningsblandinger samt efterafgrødeblandinger, der ligeledes er i forsøg ved Løgumkloster.

Læs også