Stor glæde: Rekordbetaling for frøhøsten

DLF sendte forleden acontobetaling svarende til over 16.000 kroner pr. hektar ud til frøkoncernens 2.200 avlere.

Betingelserne for frøafgrøderne var i år nærmest optimale. Vinter med sne og frost, et koldt og tørt forår, en våd maj og tørt i juni, hvor frøarterne skulle bestøves, gav sammen med gode høstbetingelser i slutningen af juli store udbytter i de fleste frøarter.

Forleden tikkede den kontante afregning ind på kontoen hos DLF’s 2.200 frøavlere i form af en rekordstor acontoafregning, svarende til godt 16.000 kroner i gennemsnit pr. hektar.

- Med det høje udbytteniveau og et positivt marked er vi rigtig godt tilfredse med at kunne afregne på dette niveau, lød det fra DLF’s administrerende direktør Truels Damsgaard, da han præsenterede de foreløbige resultater for 2021-frøhøsten ved et af de mange avlermøder, der her i december har været holdt landet over.

Acontoafregningen er på 75 procent, mens resten slutafregnes til juni næste år, hvor hele frøhøsten og salget er opgjort.

Udbytteindeks på 108

På nuværende tidspunkt er omkring halvdelen af de i alt 80.000 hektar, som dyrkes i Danmark til verdens største frøkoncern, indvejet. Og i forhold til de seneste fem år er udbytteindekset opgjort til 108.

- Den danske høst var i år højere end i fleste andre europæiske frøproducerede lande. Samtidig har frøhøsten været dårlig i Nordamerika på grund af tørke. Derfor ser vi lige nu et fornuftigt frømarked, konkluderer Truels Damsgaard.

Højeste acontoafregning er gået til engrapgræs med ikke mindre end 21,000 kroner pr. hektar. Avlere af rødsvingel har fået 18.000 kroner pr. ha, og den største frøart, alm. rajgræs, er afregnet med godt 15.000 kroner pr. ha, hvilket er rekord.

 

Læs også