Fremtidssikring hos sydsjællandske brødre

Sydøst for Næstved har brødrene Mogens og Bjarne Feldthusen investeret i fire nye stålsiloer fra Sukup Europe, som giver optimale forhold for korntørring og -opbevaring.

De nye siloer er galvaniseret og herefter pulverlakeret i grøn, så de passer sammen med resten af ejendommen. Foto. Jesper Hallgren

På Brandelevgaard mellem Næstelsø og Brandelev omkring 10 kilometer sydøst for Næstved er der opført fire nye stålsiloer fra Sukup Europe, som brødreparret Mogens og Bjarne Feldthusen glæder sig til at tage i brug.

De to sydsjællændere på henholdsvis 49 og 51 år har sammen et interessentskab (I/S), hvor der ikke er tid og råd til halve løsninger. Det har blandt andet medført, at siloprojektet er blevet opgraderet hele to gange undervejs i forløbet.

- Vi har valgt at gå op i kapacitet for at være klar til fremtiden. Strukturudviklingen i branchen går hurtigt, men med vores store, nye anlæg er vi fremtidssikret, fortæller Mogens Feldthusen.

De nye siloer er galvaniseret og herefter pulverlakeret i grøn, så de passer sammen med resten af ejendommen.

En silo med lidt mere

Det er Carsten Keldmann Christensen, projektkonsulent hos Sukup Europe, der har været sparringspartner for de to brødre, som driver 970 hektar jord og en svineproduktion på tre forskellige adresser.

- Alle de nye siloer her på Brandelevgaard er med omrøring og tørring. Tre af dem leveres som standard med tre omrøresnegle, mens én af siloerne bliver med fire omrøresnegle og en ekstra stor blæser, så den har en højere tørrekapacitet, forklarer Carsten Keldmann Christensen.

Intet er overladt til tilfældighederne hos Mogens og Bjarne Feldthusen, der har valgt at bruge en kaloriferløsning til opvarmning, da der er et stort halmfyr på ejendommen.

I tilknytning til det nye siloanlæg er der etableret en helt ny bygning, som indeholder en korngrav på 50 kubikmeter, en del af transportanlægget og et rum til betjening af anlægget, der – via en stor styretavle – sammenkobler det nye med det eksisterende anlæg.

I bygningen er der også plads til en ny Sigma-renser, som er en utrolig effektiv renser, og det er især vigtigt, når der efterfølgende skal laves foder til grisene.

100 tons i timen

- Det nye transportanlæg har en kapacitet på 100 tons i timen, og det vil blive brugt til både at fylde og tømme siloerne med, hvilket betyder, at det er muligt at rense afgrøden både ved fyldning og tømning af siloerne, forklarer Carsten Keldmann Christensen.

Han oplyser i den forbindelse, at det fra det nye anlæg også er muligt at fylde de to eksisterende siloer, som hver er på 700 tons.

Det har på mange måder været en kolossal udvikling, siden brødrenes far og farfar, henholdsvis Torben Feldthusen og Johannes Feldthusen, i 1969 etablerede det interessentskab, som Mogens og Bjarne Feldthusen driver i dag.

- Det nye transportanlæg har en kapacitet på 100 tons i timen, og det vil blive brugt til både at fylde og tømme siloerne med, hvilket betyder, at det er muligt at rense afgrøden både ved fyldning og tømning af siloerne.

Carsten Keldmann Christensen, projektkonsulent

- Min far (på 80 år, red.) trak sig helt ud af foretagendet for 10-12 år siden, men er her lidt ind imellem, fortæller Mogens Feldthusen, mens han kigger på de nye stålsiloer.

Som alle andre siloer, Sukup Europe leverer til det europæiske marked, er siloerne på Brandelevgaard naturligvis Eurocodes godkendt og opfylder således de europæiske normer for dimensionering af bygninger.

Fra DanCorn til Sukup Europe

Sukup Europe har base i Hedensted mellem Vejle og Horsens i Østjylland, men leverer over hele landet totalløsninger til korntørring og -opbevaring inden for landbruget.

Firmaer har således en lang række produkter inden for siloer, blæsere, olieovne og kaloriferer samt kornrensning, transportudstyr, tørrerier og planlager.

Virksomheden blev startet i 1955 på Klejsgaard i forbindelse med, at den første mejetærsker blev anskaffet. Herved opstod behovet for korntørring og -opbevaring.

I dag er virksomheden en af branchens ældste firmaer; de første 60 år drevet under navnet DanCorn, og i dag markedsført som Sukup Europe.

Læs også