Ukraine påvirker halmkontrakter

Fjernvarme Fyn tillægger 10 øre pr. kg for halmens gødningsværdi, og 10 kroner pr. tons som kompensation for de øgede transportudgifter. Derudover er halmleverandørernes formand tilfreds med, at der også ydes tillæg til ekstraomkostningerne ved presning og håndtering af ballerne.

Krigen i Ukraine har vendt op og ned på meget i dette forår. Det gælder blandt andet energiforsyningen.

I den kommende fynske høst er der masser af halm til overs, som kan bidrage til energisituationen. Det slår formanden for Fynshalm, Henning Jørgensen fra Køng, fast, her hvor halmleverandørerne kan tegne kontrakt for leveringen til Fynsværket for den kommende sæson.

Derfor glæder det ham, at foreningen af halmleverandører har opnået forbedringer i forhold til leverancerne til det store fjernvarmeværk i Odense.

- Med baggrund i de stigende gødningspriser, især efter krigsudbruddet, har vi kæmpet for at få et tillæg i forhold til halmens gødningsværdi, ikke mindst af hensyn til de to- og treårige kontrakter. Derfor er vi tilfredse med, at Fjernvarme Fyn i indeværende og næste sæson giver 10 øre pr. kg leveret halm, lyder det fra halmformanden.

Kompensation for dieselomkostninger

Også de øgede udgifter til transport og presningen af halm bliver kompenseret.

Fra 1. april i år har Fjernvarme Fyn tilføjet et tillæg på 10 kroner pr. tons leveret halm på værket i Odense, og til den kommende sæson vil der i kontrakten være en korrektion af dieselomkostningerne til presningen og håndteringen af halmballerne på, hvad der i gennemsnit svarer til omkring 1,5 øre pr. kg halm.

Endelig nævner Henning Jørgensen som noget nyt i halmkontrakterne, at det nu er tilladt at levere op til 50 procent frøgræs eller raps og resten kornhalm i et læs midiballer (90x120 cm baller). Hidtil var grænsen 33 procent.

Samme mængde

- I det hele taget opfordrer vi halmleverandørerne til at gennemlæse kontrakten, netop på grund af de nye tillæg og ændringer, påpeger halmformanden.

Fristen for indsendelse af et-årige kontrakter var den 3. juni.

Fjernvarme Fyn oplyser i kontraktoplægget, hvor der som nævnt er inkluderet fast tillæg for gødning og for diesel, grundet den usikre situation i Ukraine, at Fynsværket ikke skal bruge mere halm næste år end i indeværende sæson.

Læs også