Sunde sukkerroer med comet pro

I vækstsæsonen 2021 udviste comet pro bedre effekt på de gængse bladsygdomme end nogen anden godkendt løsning i landsforsøgene.

Bedemeldug. Foto: BASF Bederust. Foto: BASF Ramularia. Foto: BASF Cercospora. Foto: BASF

Svampebekæmpelse i sukkerroer har vist sig at være en særdeles rentabel sprøjtning, og i de seneste mange års landsforsøg har man demonstreret nettomerindtægter på i gennemsnit 1.500 kroner pr. hektar.

Anders Christensen, agronomy manager i BASF, oplyser, at billedet også var sådan i vækstsæsonen 2021, og her udviste comet pro bedre effekt på de gængse bladsygdomme end nogen anden godkendt løsning i landsforsøgene.

- To behandlinger med 0,3 liter comet pro pr. hektar resulterede i et merudbytte på 2,4 tons sukker pr. hektar, svarende til en nettomerindtægt på 2.427 kroner pr. hektar, fortæller Anders Christensen.

Rettidig bekæmpelse

Begyndende svampeangreb i sukkerroer ses oftest omkring slutningen af juli og begyndelsen af august, men man bør være opmærksom på bladsvampeangreb fra midten af juli og holde sig orienteret via NBR’s registreringsnet.

Ifølge Anders Christensen bør første behandling foretages ved konstateret begyndende angreb og senest ved fem procent angrebne planter.

- Timingen af den første behandling har stor betydning for den efterfølgende sygdomsudvikling i marken. Ved for tidlig sprøjtning – inden forekomst af bladsvampeangreb i marken – vil effekten aftage, inden der reelt er behov for behandling, og sprøjtningen vil være spildt, konstaterer han.

Forskellige angreb

- I sukkerroer ses angreb af bedemeldug, bederust, ramularia og i enkelte år forekommer også angreb af cercospora-bladplet. Sygdommene har forskellige temperatur- og klimaoptimum, fortæller Anders Christensen.

Bedemeldug trives bedst i varmt (cirka 25 grader) og tørt vejr, mens både bederust og ramularia trives bedst i fugtigt vejr og ved lidt køligere temperaturer – henholdsvis 15-22 grader og 18-20 grader.

Cercospora-bladplet forekommer enkelte år i slutningen af august og trives bedst ved høj varme (24-32 grader) og fugtighed.

Effektivt værktøj

Comet pro har fået en regulær godkendelse til bekæmpelse af bladsvampesygdomme i bederoer, og kan nu anvendes i en enkelt behandling af 0,625 liter pr. hektar eller i split af to gange 0,31 liter pr. hektar i både sukker-, foder- og energiroer.

- Midlet indeholder 200 gram pr. liter af strobilurinet pyraclostrobin, som også indgik i Opera, der tidligere var det foretrukne produkt til svampebekæmpelse i roer, siger Anders Christensen og fortsætter:

- I alle tre afgrøder har comet pro vist sig at være et yderst effektivt og meget alsidigt svampemiddel med god effekt mod bedemeldug, bederust, ramularia og cercospora-bladplet.

Produktet optages meget hurtigt i afgrødens vokslag efter behandling, hvorefter det aktive stof frigives, fordeles og absorberes løbende på og i plantevævet. Dette giver en lang virkningstid og en ensartet effektiv beskyttelse af hele bladmassen på såvel over- som undersiden af bladene.

- Ved kontakt med den patogene svamp forhindrer aktivstoffet pyraclostrobin ånding i mitokondrierne, hvorved elektrontransporten blokeres og svampens energiforsyning bliver afbrudt og svampen går til grunde, forklarer Anders Christensen.

Comet pro har betydelige fysiologiske effekter, som for eksempel stressreducerende virkning, og kan dermed have positiv indflydelse på udbytte og/eller kvalitet af den høstede afgrøde, selv når der ikke er synlige angreb af bladsvampesygdomme.

Flere behandlinger

Basis for en effektiv bekæmpelse af bladsvampe i roer med et højt nettomerudbytte er at påbegynde behandlingen ved begyndende angreb. Oftest er denne behandling tidsmæssigt fra midten til slutningen af juli.

- Den første behandling følges op omkring tre uger senere og ved sen optagning af roer følges yderligere op med en tredje behandling.

Ved kraftige angreb af meldug kan der ved hver behandling tilsættes fem kg Kumulus S, der er det eneste svovlmiddel, som er godkendt til bekæmpelse af meldug i bederoer. Man skal højst behandle med Kumulus S tre gange pr. sæson i bederoer.

Læs også