Undgå høsten går op i røg

Hvert år tilkaldes brandvæsenet til at slukke over 350 markbrande, men man kan selv reducere risikoen for markbrande – og være forberedt, hvis uheldet er ude.

Det er vigtigt, at maskineriet er vedligeholdt, inden man går i gang med høstarbejdet. Foto: Christian Carus

I høstperioden ekstra vigtigt at være opmærksom på risikoen for markbrande. Hvert år tilkaldes brandvæsenet i gennemsnit over 350 gange til at slukke markbrande. I den rekordtørre sommer i 2018 skete det over 900 gange.

- En hyppig årsag til markbrande er gnister fra maskinerne, som antænder markerne, eller at maskinerne bliver for varme og derfor antænder støv eller andet tørt materiale. Så sørg for at rengøre og tjekke maskineriet jævnligt, siger Kenneth Poulsen, der er byggechef i Seges.

Det nytter noget at træffe sine forholdsregler, også hvis der skulle opstå en brand. 

- Det kan virkelig gøre en stor forskel, hvis man er godt forberedt. Vand fra marksprøjten eller et brandbælte lavet med stubharven kan redde afgrøder og maskiner. Men lad være at tage chancer, hvis ilden har fået fat – sørg for at komme væk, og ring efter brandvæsenet på 112, siger Kenny Christensen, der er forebyggelsesekspert hos Danske Beredskaber og indsatsleder ved blandt andet markbrande.

Man kan selv gøre flere ting for at undgå, at høsten går op i røg, ved at følge nogle simple forholdsregler.

Før høstarbejdet skal man naturligvis sørge for, at maskinen er vedligeholdt – smør maskindele, efterse remme, kontrollér køler og kølerslange, efterse det elektriske system, tjek bremser og lejer, udskift tærede og slidte dele og fjern rustskaller fra udstødningsrør.

Man skal endvidere sørge for, at slukningsudstyr er på plads – og virker. Det kan være en god idé også at medbringe branddaskere/bladriver eller lignende.

Sørg også gerne for noget ekstra udstyr ved marken, som eventuelt kan lave et brandbælte eller slukke en brand. Tjek brandfare.dk for risikoen for, at brand kan opstå og spredes.

Pauser og rengøring

Under høstarbejdet skal man jævnligt rengøre maskinen og særligt rense køleren og udstødningssystemet for støv og avner.

Man bør også give sig selv og udstyret nogle pauser. Lad ikke den varme maskine stå stille på områder med høj, tør bevoksning eller tæt på andet let antændeligt materiale.

Man skal naturligvis være mere påpasselig jo tørrere, varmere og mere blæsende, det er, ligesom man skal undgå tobaksrygning under høstarbejdet.

Det er også en god idé at medbringe mobiltelefonen, så man hurtigt kan slå alarm, hvis det bliver nødvendigt.

Vigtigt forskel

Hjemmesiden Brandfare.dk har et brandfareindeks, som kan bruges til at vurdere risikoen for, at der opstår markbrande. Risikoen for brand stiger, når det er tørt, varmt og blæsende.

- Tjek brandfareindekset, inden du høster. Hvis vi er oppe i de orange og røde nuancer, skal du overveje at vente med høstarbejdet – eller i hvert fald være ekstra opmærksom på at undgå, at der opstår brand, siger Mads Dalgaard, der er forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen.
 

Hvis uheldet er ude

1. Bring altid dig selv og andre personer i sikkerhed – hvis muligt, så drej køretøjet mod vinden, så du undgår røg og flammer ved udstigning.

2. Ring omgående til brandvæsenet på 112.

3. Hvis det er muligt, så prøv at begrænse eller standse branden uden at udsætte dig selv eller andre for fare: Brug pulverslukker og håndslukkere til brand på maskiner. Brug vand til at slukke ild i afgrøder, halm, støv, avner mv. Lav eventuelt et brandbælte i afgrøderne umiddelbart uden for brandens rækkevidde, hvis du har forberedt udstyr til dette. Tag højde for vinden – ild spreder sig i vindretningen.

4. Modtag brandvæsenet – en »vejlods« vil kunne guide brandvæsenet den hurtigste vej.

5. Vær i øvrigt opmærksom på, at det ikke kun er mejetærskeren, der kan være »synderen«, men også halmpresseren.

Følg risikoen for brand

På Brandfare.dk findes et brandfareindeks. Det kan man bruge til at vurdere risikoen for, at der opstår markbrande. Risikoen for brand stiger, når det er tørt, varmt og blæsende.

- Tjek brandfareindekset, inden der høstes. Hvis vi er oppe i de orange og røde nuancer, skal man overveje at vente med høstarbejdet – eller i hvert fald være ekstra opmærksom på at undgå, at der opstår brand, siger Mads Dalgaard, forebyggelsesekspert i Beredskabsstyrelsen.

Brande på marker og i maskiner er dyre, tidskrævende og farlige for mennesker og dyr.

- En hyppig årsag til markbrande er gnister fra maskinerne, som antænder markerne, eller at maskinerne bliver for varme og derfor antænder støv eller andet tørt materiale. Så sørg for at rengøre og tjekke maskineriet jævnligt, siger Kenneth Poulsen, der er byggechef i Seges.

Læs også