KWS-sorter topper igen på sukkerudbytte og dyrkningsøkonomi

Nye forsøgsresultater viser, at de syv roesorter med de højeste forholdstal er fra KWS.

- Vi ligger rigtig godt. De syv bedste roesorter er faktisk fra KWS. Vi har et meget højt forholdstal for de bedste sorter. Helt op på 105. Det er fem procent over gennemsnittet, og gennemsnittet er allerede pænt højt og fornuftigt, siger Elo West Larsen, der er der er chef for KWS Scandinavias afdeling for salg af sukkerroefrø.

KWS har netop afviklet sit store møde, den såkaldte Orange aften, hvor resultaterne fra forsøg med forskellige sorter blev præsenteret.

- Præsentationen af forsøgsresultaterne er aftenens højdepunkt af flere årsager. Men det er det, der er allervigtigst til at vurdere sortsvalget lige nu. At få så mange sorter i top er lidt af en præstation, og den højestydende sort blev den kendte sort Daphna, siger han.

Elo West Larsen understreger, at det er sukkerudbytte og ikke mindst dyrkningsøkonomi, dyrkerne skal gå efter. 

- Vi mener, at man hvert eneste år skal følge de forsøg, der bliver lavet og tage udgangspunkt i forholdstal for sukkerudbytte og naturligvis dyrkningsøkonomien. Og så skal man altid vælge fra den gode ende, siger han og fortsætter:

- En meget interessant pointe er, at det koster lige meget at dyrke en roemark, uanset om man høster 13 ton sukker pr. hektar eller 15 ton sukker pr. hektar. 

Forædlet mod virusgulsot

På Orange aften var der omkring 130 gæster, hvilket er tæt på fuldt hus. Undervejs i løbet af aftenen var der flere relevante, faglige indlæg. 

- KWS har forædlet mod virusgulsot i mange år, og der har allerede været tre sorter i forsøgene i år, og de går videre til næste år, siger han og fortsætter:

- Det er meget vigtigt at opnå kontrol over denne plantesygdom. Det gjorde man først ved at bekæmpe de bladlus, der er vektor for virusset. I takt med at vi fik Gaucho-midler i de tidligere 90’ere, fik vi kontrolleret problemet fortrinligt. Nu er det så slut, og det giver anledning til frygt for, at virusgulsot kommer tilbage.

Virusgulsot er en plantevirussygdom, som kan nedsætte udbyttet i roerne med op til 40-50 procent. Det er meget afgørende at undgå en tidlig smitte i marken.

- Man bliver aldrig færdig med at forædle, men vi har udviklet sorter, der har en tydeligt bedre tolerance over for virusgulsot, end andre sorter har. Det er ikke nødvendigvis 100 procent, men der er allerede stor forskel på de tolerante og ikke-tolerante sorter, siger han, og tilføjer at Annemette Hansen Tilsted holdt indlægget om virusgulsot.

Flere indlæg

Sortsspecifik rådgivning var også på dagsordenen. Den type rådgivning vil KWS gerne gøre sig mere i.

- Der er altid nogle sorter, som er bedre til noget, og andre sorter, der er bedre til andet. Vi vil gerne prøve at konkretisere tingene yderligere. Det fortalte jeg meget mere om på mødet, siger Elo West Larsen og forsætter: 

- Vi havde også indlæg om nye tiltag fra KWS. Vi gennemgik året. Hvad vi har oplevet i marken. Hvad vi har oplevet i sæsonen. Hver sæson har jo sine særlige ting, man husker. I år startede det hele nogle steder spiringsproblemer i marken. Lidt senere oplevede vi også problemer med stokløbning. 

På mødet blev også berettet om KWS-webshoppen, og hvordan den kommer til at fungere. Her blev det uddybet at KWS sælger efterafgrødefrø samtidig med roefrøsalget - og at efteragrødefrøene kan købes direkte i webshoppen.

Læs også