Sådan kontrolleres de pligtige efterafgrøder

Det kan både give bøde og træk i den grønne støtte, hvis efterafgrøderne ikke er etableret efter reglerne.

Igen i år kontrolleres efterafgrøderne, både græsudlæg udlagt i foråret og efterafgrøder etableret omkring høst, efter »trappemodellen«.

- Det nye er, at manglende pligtige efterafgrøder kan udløse bøde, samt krydsoverensstemmelse (KO), hvor vi dog endnu ikke kender reglerne. Kontrollen af efterafgrøder er startet 11. september, lyder det fra planteavlskonsulent Hanne Pontoppidan i en artikel på Centrovice’ hjemmeside.

Efterafgrødernes plantedække vil blive kontrolleret efter såtidspunkter (se »trappemodellen« i faktaboksen). Derudover bliver det kontrolleret, at der er anvendt de tilladte arter, og for MFO-efterafgrøder bliver det kontrolleret, at der på hver kvadratmeter er mindst to tilladte arter.

Konsekvenser

Og ifølge Hanne Pontoppidan, så er der følgende konsekvenser, hvis efterafgrøder underkendes:

- For pligtige og husdyrefterafgrøder kan der som nævnt blive tale om både bøde og KO, hvis anmeldt efterafgrøde underkendes.

Bødestørrelsen forventes at være 1.200 kroner pr. hektar for hektar anmeldt, som ikke kan godkendes. KO-støttenedsættelsen vil være mellem 1 og 3 procent, men der gives ikke KO, hvis kontrollanten kan se, at landmanden har forsøgt at etablere efterafgrøderne efter god landmandspraksis, hvis kravet kan dækkes af efterafgrødebanken eller det drejer sig om ekstra indberettede efterafgrøder.

Hvis det drejer sig om målrettede efterafgrøder, så mister landmanden de minimis-støtten og får et træk i N-kvoten i 2019/20, samt en yderligere sanktion, idet der også trækkes i de minimis på de godkendte arealer afhængig af det underkendte areals størrelse.

Der trækkes ikke i grundbetaling eller den grønne støtte.

Hvis landmanden ikke opfylder MFO-kravet, er konsekvensen af manglende MFO-efterafgrøder er, at og dermed kan miste helt op til 75 procent af den grønne støtte.

 

Læs også