bannerPos

Salgsafgrøder i 2018: Centralt nøgletal bedre hos økologer end konventionelle

Selvom planteavlsbedrifter på sandjord klarede sig overraskende godt med salgsafgrøderne i 2018, kneb det generelt for mange konventionelle bedrifter med salgsafgrøder at dække hele jordlejen fratrukket EU-støtte. Økologerne klarede sig bedre, viser en analyse fra Seges. Arkivfoto

Redaktionen

18-06-2019 23:38
Målt på salgsafgrøder opnåede økologerne i 2018 en »rest til jordleje før EU-støtte«, der var markant højere end for de konventionelle bedrifter, viser Seges-analyse.

Trods tørken sidste år var der kun omkring 15 procent af de økologiske mælkeproducenter, der ikke kunne bidrage til jordlejen fratrukket EU-støtte.

Det viser en analyse, som Seges præsenterer på Landbrugsinfo.dk.

»Rest til jordleje før EU-støtte« er et centralt nøgletal, der viser, hvor meget der er tilbage til forrentning eller leje af jorden, når omkostninger til alt andet end jorden er afholdt. 

Seges-analysen viser, at der kun var få økologiske mælkeproducenter i 2018, der ikke kunne dække hele jordlejen fratrukket EU-støtte, når vi snakker salgsafgrøderne korn, frø og raps. Kigger vi på de konventionelle mælkeproducenter, var det kun en mindre del, der opnåede en indtjening, der kunne dække hele jordlejen fratrukket EU-støtte.

Det samme billede ses hos de økologiske kornproducenter kontra de konventionelle.

Sandjord tog et ryk op

Analysen viser også, at bedrifterne med overvejende svineproduktion havde en højere »rest til jordleje før EU-støtte« end bedrifter med overvejende planteproduktion. Det skyldes primært lavere stykomkostninger på grund af lavere gødningsomkostninger. Til gengæld var jordlejen højere på bedrifterne med overvejende svineproduktion. 

Analysen bekræfter, at planteavlsbedrifter på sandjord har klaret sig overraskende godt i 2018, »i gennemsnit på niveau med 2017 og bedre end planteavlsbedrifter med lerjord målt på resultatet af driftsgrenen«, skriver Seges.

Ifølge analysen er jordlejen reduceret kraftigt fra 2017 til 2018 inden for alle driftsgrene med undtagelse af bedrifter med overvejende planteproduktion, hvor jordlejen er uændret eller stiger en smule.

Vigtigt tal

Kan den enkelte landmand som gennemsnit over en længere periode ikke skabe et driftsbidrag til forrentning af jorden og til betaling af en eventuel forpagtning, kan det enten skyldes, at jorden er købt for dyrt eller værdiansat for højt, eller der betales måske en for høj pris for forpagtningen, påpeger Seges, og tilføjer:

- En anden mulighed er, at den enkelte landmand ikke formår at udnytte potentialet til at skabe den nødvendige værdi af jorden.
Se analysen på Landbrugsinfo.dk.

Læserbrev: Test for rester af alle sprøjtemidler i økologien

Grundstoffer og naturlige midler i den økologisk produktion bør undergå samme strenge godkendelsesprocedure som andre dansk godkendte bekæmpelsesmidler, og man bør også teste for rester i fødevarerne. Dette er et læserbrev, som vi hos Effektivt Landbrug har valgt at bringe i vores medier.

Der bliver masser af halm i år

Udsigten til en god halmhøst får smilet frem hos formand for foreningen Danske Halmleverandører, Hans Stougaard, der ser halm som et både konkurrence- og miljømæssigt godt alternativ til især flis.

Horsch går nye veje

I dag præsenterer Horsch en række spændende nyheder, blandt andet nye selvkørende sprøjter, jordbehandlingsredskaber, såmaskiner og flere af Horsch-maskinerne er målrettet til det konventionelle landbrug, men fabrikken har i deres mange maskinnyheder stor fokus på organiske landbrug eller hybridlandbrug.

Masser af hø på engene

De ugødede og §3-beskyttede græsarealer ved Tude Å giver masser af godt hø i år.

- Bjærgning af hø på lavbundsjorde er billigere end at lade dem gro til

Michael Andersen på Tøvestensgaarden ved Hejninge nær Slagelse har en god ide, som han gerne vil dele med den nye finansminister Nicolai Vammen. Han kombinerer et højværdiprodukt med miljø- og klimavenlig drift af §3-arealer ved Tude Å.

Majsen er udfordret

Vejret driller majsen, der mange steder er udfordret med uens eller dårlig vækst.

Næringsstofferne er der, men det handler om omfordeling

Næstformanden i brancheforeningen Genanvend Biomasse og projektmanager i Daka Refood, Bjarne Larsen, håber på nogle regelændringer i de statslige støtteordninger, som vil gøre det mere rentabelt at etablere nye biogasanlæg fremover. Især på Sjælland.

Økolog: - Konventionel gylle er et nødvendigt kompromis

Den økologiske landmand Niels Kjær Tvedegaard nord for Randers er selv afhængig af at få tilført gylle fra konventionel husdyrproduktion. En fremtid helt uden konventionel gylle er i teorien mulig, mener han, men det vil have betydning for pris og udbytter. Og så vil der stadig være et problem med hensyn til fosfor og kali.
Side 1 af 1585 (31694 artikler)Prev1234567158315841585Next