bannerPos

Salgsafgrøder i 2018: Centralt nøgletal bedre hos økologer end konventionelle

Selvom planteavlsbedrifter på sandjord klarede sig overraskende godt med salgsafgrøderne i 2018, kneb det generelt for mange konventionelle bedrifter med salgsafgrøder at dække hele jordlejen fratrukket EU-støtte. Økologerne klarede sig bedre, viser en analyse fra Seges. Arkivfoto
18-06-2019 23:38

Målt på salgsafgrøder opnåede økologerne i 2018 en »rest til jordleje før EU-støtte«, der var markant højere end for de konventionelle bedrifter, viser Seges-analyse.

Trods tørken sidste år var der kun omkring 15 procent af de økologiske mælkeproducenter, der ikke kunne bidrage til jordlejen fratrukket EU-støtte.

Det viser en analyse, som Seges præsenterer på Landbrugsinfo.dk.

»Rest til jordleje før EU-støtte« er et centralt nøgletal, der viser, hvor meget der er tilbage til forrentning eller leje af jorden, når omkostninger til alt andet end jorden er afholdt. 

Seges-analysen viser, at der kun var få økologiske mælkeproducenter i 2018, der ikke kunne dække hele jordlejen fratrukket EU-støtte, når vi snakker salgsafgrøderne korn, frø og raps. Kigger vi på de konventionelle mælkeproducenter, var det kun en mindre del, der opnåede en indtjening, der kunne dække hele jordlejen fratrukket EU-støtte.

Det samme billede ses hos de økologiske kornproducenter kontra de konventionelle.

Sandjord tog et ryk op

Analysen viser også, at bedrifterne med overvejende svineproduktion havde en højere »rest til jordleje før EU-støtte« end bedrifter med overvejende planteproduktion. Det skyldes primært lavere stykomkostninger på grund af lavere gødningsomkostninger. Til gengæld var jordlejen højere på bedrifterne med overvejende svineproduktion. 

Analysen bekræfter, at planteavlsbedrifter på sandjord har klaret sig overraskende godt i 2018, »i gennemsnit på niveau med 2017 og bedre end planteavlsbedrifter med lerjord målt på resultatet af driftsgrenen«, skriver Seges.

Ifølge analysen er jordlejen reduceret kraftigt fra 2017 til 2018 inden for alle driftsgrene med undtagelse af bedrifter med overvejende planteproduktion, hvor jordlejen er uændret eller stiger en smule.

Vigtigt tal

Kan den enkelte landmand som gennemsnit over en længere periode ikke skabe et driftsbidrag til forrentning af jorden og til betaling af en eventuel forpagtning, kan det enten skyldes, at jorden er købt for dyrt eller værdiansat for højt, eller der betales måske en for høj pris for forpagtningen, påpeger Seges, og tilføjer:

- En anden mulighed er, at den enkelte landmand ikke formår at udnytte potentialet til at skabe den nødvendige værdi af jorden.
Se analysen på Landbrugsinfo.dk.

- Udvikling er mit opium

Flemming Fuglede Jørgensen er i gang med et generationsskifte på »Borupgaard« med sin søn Peter. Samtidig har han netop erhvervet herregården »Christiansdal«. Der er muligheder i dansk landbrug. Men der skal kæmpes for at bevare dem, lyder vurderingen.

Ser Øresundssag som et kvantespring for landbrugets miljøkamp

- Den her med, at de har villet lukke deres eget lort ud ved København lige midt i badesæsonen, den kommer sgu til at svide, vurderer formanden for Bæredygtigt Landbrug.

Nu afgøres om aksbeskyttelsen i hvede skal deles i to sprøjtninger

Planteavlskonsulenter landet over foretager hver uge observationer i afgrøderne og melder angreb af skadegørere ind til landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen. Her er en kort status på denne uges registreringer.

Studietur til Brasilien og Argentina

Landbrug, natur og kultur er meget anderledes i Brasilien og Argentina på grund af helt andre klimatiske og politiske betingelser. Nu er der en chance for at opleve det på en studietur fra 18. november til 1. december i år.

Det trækker mod en tidlig høst

- Afgrøderne står godt lige nu, men vejrudsigten siger tørt og varmt de kommende uger. Så jeg forudser, det bliver en tidlig høst indenfor den normale høstperiode, vurderer Mogens Hansen.

No till giver senere såning af vårafgrøder

På Lynggård har man efterhånden mange års god erfaring med pløjefri dyrkning. - Vi ser mest en udfordring i koldere jord om foråret og dermed let 14 dages senere såning af vårafgrøder, siger driftsleder Mogens Hansen.

Tyve års tjek på om pesticider udvaskes til grundvandet

Varslingssystemet for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) blev for 20 år siden skabt ud fra et politisk ønske om at sikre kvaliteten af grundvandet. VAP har siden leveret resultater om risikoen for udvaskning af pesticider og dermed ny viden til reguleringen af pesticider.

Udlejning af landbrugsejendomme

De fleste landbrug råder ofte over et eller flere stuehuse, som ikke anvendes i forbindelse med driften, men derimod udlejes til enten private eller medarbejdere.
Side 1 af 1849 (36974 artikler)Prev1234567184718481849Next