Sponseret af: BASF A/S

Tilsætning af Vizura til gyllen fremmer fosforoptag - test

Samson Agrolize har fremstillet et Samson-kit til montering på gyllevogne. Dette kit passer sammen med DosiMax og indeholder også en 100 liters plast tank med ramme, som nemt og enkelt monteres på gyllevognen.
Med tilsætning af Vizura i den udspredte gylle fremmes planternes fosforoptag. Dette er især en fordel for de landmænd, der er ramt af fosforloftet.

Ifølge agronom hos BASF Ivan Brendstrup viser de seneste forsøg, at tilsætning af Vizura til startgyllen kan hæve planternes fosforoptag med mellem 10 og 15 kg fosfor.

- Normalt ønsker man at give mellem 20 og 25 kg fosfor i startgødningen til majs. Er man ramt af fosforloftet, og ikke har mulighed for at tilsætte den ønskede mængde fosfor, er der ikke andet at gøre end at håbe på, at majsen kommer godt i gang af sig selv – hvis altså ikke man tilsætter Vizura.

- Med Vizura fremmer vi planternes evne til at hive noget mere fosfor op af jorden. Vi hæmmer selve nedbrydningen af ammoniumnitrat til ren nitrat og giver dermed plads til, at fosfor kan optages af rødderne, forklarer han.

214 kroner ekstra i lommen

Udgiften til indkøb af Vizura er ifølge BASF mindre end den gevinst, der er ved anvendelsen.

- Hvis vi laver regnestykket, giver brug af Vizura godt 214 kroner netto i lommen, og med den pressede økonomi mange landmænd har, vil det være et nemt og tiltrængt tilskud til driften, siger Ivan Brendstrup.

Udsætter omsætning til nitrat

Nitrosomonas-bakterier findes frit i jorden, og omdanner ammoniumkvælstof til nitrit. Så snart temperaturen i jorden kommer over otte grader, går processen i gang.

Ammonium er, forklarer Ivan Brendstrup, bundet til jordkolloiderne, mens nitrat ligger frit i vandfasen og kan udvaskes. Vizura begrænser opformeringen af nitrosomonas-bakterierne, og dermed udsættes omsætningen af ammonium til nitrat. Det er med til at sikre, at kvælstoffet forbliver i rodzonen og kommer afgrøden til gavn.

DosiMax-anlæg

Samson Agrolize har indledt samarbejde med BASF om påmontering af DosiMax-anlæg til brug for udbringning af Vizuraen på marken. Dermed opnår man en nem og sikker dosering af Vizura nitrifikationshæmmere og tilfører automatisk Vizura efter behov.

Anlægget er som udgangspunkt ikke mærkeafhængigt.

- DosiMax doserer automatisk Vizura ved påfyldning af gylle i gyllevognen. Dette sikrer en perfekt opblanding af Vizura og maximal udnyttelse af potentialet, forklarer Kresten Møller, Samson Agrolize.

DosiMax monteres med en 100 liter dunk til Vizura og er forbundet med SlurryMaster-enheden med automatisk start/stop og justering af, hvor meget Vizura, gyllen skal tilføres. Samson Agrolize har fremstillet et Samson-kit til montering på gyllevogne. Dette kit passer sammen med

DosiMax og indeholder også en 100 liters plast tank med ramme, som nemt og enkelt monteres på gyllevognen.

Agromek

BASF inviterer til møde på åbningsdagen af Agromek klokken 11.30 og 12.30, hvor Vizura og DosiMax vil blive præsenteret.

 

BASF A/S

Kalvebod Brygge 45, 2.
1560 Copenhagen V