Næringsstoffer skal tildeles med præcision

På Agritechnica 2019 vises nyt præcisionsudstyr til såvel kunstgødning som flydende naturgødning.

Stadigt stigende krav til præcision i forbindelse med anvendelse af gødningsstoffer i landbruget er et tema i mange lande. Derfor optræder der mange nyheder på DLG-innovationslisten på årets Agritechnica inden for gødskningsteknologi af registreringer af gødningstildeling.

Amazone præsenterer nu en løsning, der skal forbedre muligheden for at udføre korrekt spredning af mekanisk blandede gødninger. Det sker ved hjælp af en app, EasyMix. Her kan de enkeltkomponenter, den mekaniske gødningsblanding består af, indtastes og det bedste kompromis for indstillingen af gødningssprederen til den valgte komponentsammensætning vises. Er der tale om gødningskomponenter, der er uegnede til at sprede med maskinen i den ønskede arbejdsbredde, vil det også fremgå.

Dermed imødekommer Amazone et behov for de landmænd, der rekvirerer en helt individuel næringsstofsammensætning hos deres gødningsleverandør i form af en mekanisk gødningsblanding.

MultiRate dosering

Er der for eksempel en stor faldhøjde fra doseringsenheden til spredeskiven eller er spredeskiver og terræn ikke helt parallelle, påvirker det spredebilledet, når der køres på skråninger. Hertil har Rauch udviklet »HillControl«, der kompenserer for de afvigelser fra vandret, der påvirker spredenøjagtigheden.

På sine pneumatiske gødningsspredere viser Rauch nu MultiRate-doseringssystemet. Her drives hver enkelt udløbsåbning i doseringsenheden uafhængigt af hinanden og kan løbende justeres. Det er således muligt at variere gødningsmængden individuelt i de 1,2 meter brede striber, hver udløbsåbning dækker. Når det så også er muligt at variere gødningsmængden i kørselsretningen, kan MultiRate udstyret respektere selv fint opdelte elektroniske tildelingskort individuelt ned til godt en kvadratmeter.

Hertil kommer naturligvis, at MultiRate systemet distribuerer gødning langs kanter og i kiler med stor præcision.

Ny metode til NPK-måling

Til forskel fra tidligere systemer, hvor næringsstofsammensætningen i gylle blev bestemt ved hjælp af nær infrarøde sensorer (NIR) introducerer danske Samson nu en såkaldt NMR-teknologi (Nuclear Magnetic Resonance).

Ifølge producenten præsterer den nye NMR-teknologi en sikker analyse af N, P og K i gødningen uden løbende at skulle kalibreres. I kombination med Isobus-sektionsstyresystemet og VRA-reguleringssystemet med variable outputmængder tilbyder Samson dermed et fuldt program for præcisionstildeling af flydende husdyrgødning.

En anden producent af tildelingsudstyr til flydende husdyrgødning, Fliegl, viser en ny fordeler med flowregulering. Ved at variere udløbsåbningernes størrelser og et absolut konstant tryk fra producentens Flexflow pumpe af skruepressetypen, varieres mængden til de enkelte udløb. Til at sikre mod tilstopning kan udløbsåbningerne hurtigt og midlertidigt åbnes helt et kort øjeblik.

Flere fordelere

Flere producenter viser forskellige typer gylleudlæggere med slæbesko og skiver, der i større eller mindre grad hjælper en infiltrering i jorden på vej. Enkelte endda i en kombination, hvor nogle rækker skærer og åbner jorden med et rulleskær, mens de øvrige rækker lægger jorden ovenpå. Alt sammen for at afhjælpe problemer med at tildele store mængder på én gang.

Fliegl TWIN har fordoblet antallet af slæbesko og dermed halveret mængden af gylle pr. udløb.

Udviklingen mod større arbejdsbredder på gylleudlæggerne rejser det problem, at der bliver flere udløb pr. fordelerenhed og længere slanger fra fordeler til udløb. Et problem, flere producenter, blandt andre Samson og Bomech viser løsninger på i form af et større antal fordelere.

Se bl.a. gødningsudstyr her

Amazone, stand H19, hal 9

Rauch, stand D20, hal 9

Samson, stand A35, hal 23

Fliegl, stand A40, hal 4

Bomech, stand B25, hal 22

Læs også