Slæbesko på rotorriver

Pöttinger har netop lanceret en helt ny slæbesko-undervogn i stedet for hjul-undervogn på rotorriverne. Slæbesko-undervognen reducerer tilsmudsning af materialet og kommer til sin ret i vådt og ujævnt terræn med dybe hjulspor.

Alt efter anvendelse monteres rotorriver ofte med forskellig konfiguration af undervogne, såsom enkeltaksel, tandemaksler eller det velkendte Multitast-hjul foran rotorerne. Udstyret monteres altid med henblik på at tilsmudse materialet mindst muligt under sammenrivning.

Den nye Flowtast-slæbesko er af slidbestandig plast. Den afrundede og voluminøse form giver de bedste glidende egenskaber, selv når rotoren bevæges sideværts. Slæbeskoen følger jorden i hele rotorens arbejdsbredde.

Slæbeskoen er meget rentabel ifølge Pöttinger og har således en positiv effekt på flere parametre. Slæbeskoens aflastning af rotoren tillader cirka 10 procent højere fremkørselshastighed på grund af lavere vibration og dermed mere jævn kørsel.

Rivefjedrene bibeholder den ideelle afstand til jorden, hvilket reducerer tilsmudsning af materialet selv under meget vanskelige terræn forhold.

Slæbesko-undervognen Flowtast scorer især point især i vanskeligt terræn, hvor det eksempelvis er vådt og ujævnt, og hvor grønsværen ikke er tæt bevokset.

Er der dybe spor i marken eller områder skadet af vildt og afgræsningsdyr, kan Flowtast-konceptet også med fordel benyttes.

per@effektivtlandbrug.dk
Mobil 20 25 10 37

Pöttinger, hal 27, stand F49

Læs også