30 år for familielandbruget

Jeg sætter pris på at have en hverdag, der byder på mange forskellige opgaver, siger Peder Pedersen, Landbrugsrådgivning Syd.

Fredag den 1. november kan kontorleder, revisor og økonomikonsulent Peder Pedersen fejre 30 års jubilæum i Landbrugsrådgivning Syd (LRS). Dagen markeres internt.

Peder Pedersen, 59, er født i Hørve på Sjælland. Efter landmandsuddannelse på Dalum Landbrugsskole blev han landbrugstekniker fra Nordisk Landboskole i Odense. 1. november 1989 blev han ansat på Fyns Familielandbrugs kontor i Odense, hvor han blandt andet beskæftigede sig med regnskaber.

I 1993 startede han som økonomikonsulent hos Familielandbruget på Langeland og kom senere til Svendborgkontoret, hvor han i dag er økonomikonsulent og kontorleder.

Plads til forskellighed

- Jeg sætter pris på, at min hverdag er meget forskellig, understreger Peder Pedersen. Dels med forskellige kunder og forskellige opgaver. Og dels med et godt samspil med kolleger og andre medarbejdere.

- Der er sket mange ændringer i årenes løb, siger jubilaren. Men stadig er der ved alle regnskaber to sæt øjne på – og en dialog.

- I øvrigt kan jeg godt lide, at vores kunder har mere end ét sted, hvor de kan henvende sig. I »0’erne« sagde vi: Hvis Familielandbruget skal overleve, er vi nødt til at gå i samarbejde med de andre foreninger. Resultatet blev, at Fyns Familielandbrug sammen med tre jyske familielandbrugsforeninger dannede LRS, der er et IS, ejet af de fire foreninger.

Frihed og ansvar

- Som medarbejdere er vi glade for, at vi har nærhed i forhold til vores kunder. Og vi udnytter de specialister, vi har i vores huse. Opgaven er, at vi skal levere det bedste produkt. Det kræver mere af os: At vi har ejerskab til virksomheden. Og at vi kan finde ud af at lede os selv.

Peder Pedersen nævner, at samtidig med at være kontorleder har han også mange kunder. Han betoner, at alle ledere i LRS har kunder. Kulturen giver plads til forskelligheder, men alligevel gør de fleste tingene på samme måde.

- Det handler om frihed under ansvar, påpeger han. Hvis man kan se, at noget går skævt, er det vigtigt at være en kritisk medspiller. Rigtig mange af mine kunder er gode til at tage ansvar. Det er vigtigt, at man som kunde har den rådgiver, man spiller bedst sammen med.

Indkøbsforeningerne

Samtidig med at være kontorleder varetager Peder Pedersen også opgaverne som driftsleder – for Langeland-Ærø Indkøbsforening siden 1997 og de senere år tillige for Indkøbsforeningen Fyn, som for nogle år siden blev dannet ved sammenlægning af flere fynske indkøbsforeninger.

Indkøbsforeningerne låner ud til indkøb af maskiner – både til jordbrugere og til andre mindre erhvervsdrivende med CVR-nummer.

- Rentesatsen er 1,5 procent pr. år og ligger fast i hele lånets løbetid, der kan være fra to til seks år alt efter, hvor ny, brugt, lille eller stor maskinen er, fortæller Peder Pedersen.
Mangfoldighed

- Med hensyn til fremtiden har vi nogle visioner i LRS. Vi kæmper for at bevise, at vi er attraktive og kan matche kunderne fremover. Og at vi kan være ude i  områderne, hvor vores kunder er.

- Noget, jeg sætter pris på i LRS, er, at der ikke er nogen, der ser skævt på, om man er stor eller lille.

- Det er dejligt at være i den mangfoldighed, hvor alle respekterer alle, fastslår Peder Pedersen.

Læs også