Naturmål skal skærpe fokus på naturpleje

Naturstyrelsen vil med nye naturmål gøre formålet med naturpleje mere tydelig.

NATURPLEJE Naturstyrelsen har udviklet nye naturmål, der skal gøre det mere tydeligt, hvad formålet med naturplejen er på et konkret naturareal. Planerne er særligt målrettet de dyreholdere, som stiller deres dyr til rådighed for at afgræsse de statslige naturområder af hensyn til naturen.

Langt de fleste af de græssende dyr tilhører private forpagtere, der på de enkelte naturområder indgår aftale med Naturstyrelsen om, hvordan naturområderne skal græsses. De nye naturmål skal gøre det klart, hvilke særlige arter og naturtyper, der er i området, hvilke rammer der er for naturplejen, hvad der er af eksisterende og potentielle naturværdier samt oplyse om andre vigtige hensyn som friluftsliv, kulturhistorie og landskab.

- Mange af de store, græssende dyr lever ikke længere vildt i naturen. Derfor er forpagternes dyr et uundværligt redskab til at skabe en varieret natur til gavn for sjældne dyr og planter. Det har vist sig, at en del af de dyreholdere, vi samarbejder med, ikke kender naturmålet for de områder, deres dyr græsser på. Jo mere tydelige og transparente vi er omkring formålet, jo bedre bliver indsatsen og vores samarbejde med forpagterne, siger kontorchef Mads Jensen, Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen har hentet inspiration til de nye naturmål rettet mod forpagtere fra et projekt, som landbrugets rådgivningscenter Seges har gennemført i 2018.

Naturstyrelsen udarbejder fremadrettet naturmål for de konkrete naturområder i takt med, at forpagtningsaftalerne udløber og skal i udbud.

jhal

Læs også