bannerPos

De dyrker storlandbrug fossiltfrit

- Trækkraften er uændret i forhold til tidligere, siger en af de svenske landmænd, David Varverud, hvis maskiner kører på biodiesel.
26-07-2019 09:33

Svenske landbofamilier har udfaset den sorte dieselolie og henter en række andre CO2-besparelser – men er fortsat effektive i marken.

Det er muligt at dyrke landbrug helt uden brug af fossilt brændstof.

Se blot til Sverige, hvor tre familier driver tilsammen 850 hektar god landbrugsjord i Östergotland øst for Vättern helt uden brug af den sorte energi. Det har de gjort siden 2011, og selvfølgelig har de været igennem en omstilling, men de helt store, ekstraordinære udfordringer har de været forskånet for, fortæller en af landmændene, David Varverud.

På Kasta Länsmansgård, Övre Jolsgård og Smedberga Backgård er al brændstof til traktorer, mejetærsker og i bilerne biodiesel produceret på grundlag af rapsfrø fra landbruget, og det samlede forbrug på gårdene er på 65.000 liter om året.

 

Dyrker energiafgrøder

De dyrker selv raps og henter et udbytte, der svarer til 1.200 liter biodiesel pr. hektar. Jorden dyrkes pløjefri og med direkte såning, og forbruget af diesel i maskiner ligger på 80 liter pr. hektar, fortæller David Varverud. Samlet set ligger CO2-besparelsen på 430 ton CO2 årligt på de tre ejendomme.

David Varverud bor med familien på Smedberga Backgård, og på taget af produktionsbygningerne sørger solceller for at hente strøm til belysning, mens et stort anlæg til afbrænding af flis sørger for opvarmning af ejendommen samt nærliggende ejendom og bruges ikke mindst i tørreanlægget til afgrøderne.

 

Gødningen er klimavenlig

Også transport til og fra ejendommene sker med fossilfri biodiesel som brændstof. Der er tale om mindst 130 transporter årligt med afgrøder og gødning, fortæller David Varverud. På gårdene tilstræber man at anvende gødning med så lav klimapåvirkning som muligt. Kunstgødning er i høj grad blevet udfaset, men på grund af det høje fosforindhold kan det ikke helt fjernes fra ejendommene. En positiv effekt ved at øge tilførslen af organisk materiale er, at muldlaget øges.

 

Fem gange til Bangkok

- Det er blevet lidt af en sport for os at finde nye løsninger på energiområdet. Et ganske almindeligt landbrug på 100 hektar kan forholdsvis enkelt gøres fossilfrit og dermed spare 24 ton CO2 om året. Det svarer til klimaomkostningen ved at flyve fem gange fra Stockholm til Bangkok og retur. Det er da noget, vi kan være stolte over. Vi vil vise, at det allerede nu er muligt at etablere en fossilfri produktion. Vi har ikke tid til at vente på alternativer, siger David Varverud.

Derfor valgte de tre familier at deltage i forsøg med fossilfrit landbrug. De har fået støtte fra den svenske stat og fortæller om deres erfaringer til andre landmænd, som overvejer at gå nye veje.

 

Imødekommer efterspørgsel

Landbruget i Sverige køber for 3 milliarder kroner olieprodukter om året, og ved at arbejde fossilfrit kan vi være med til at understøtte erhvervets produktion og være med til at imødekomme ny efterspørgsel på landbrugsprodukter, forklarer David Varverud.

De tre landbrug ligger på Östergötland-sletten – syd for Stockholm – og de har været i familiernes eje gennem flere generationer.

Da de tre unge familier overtog landbrugene, valgte de at gå nye veje:

- Der er mange fordele ved at drive landbrug fossilfrit. Vi er med til at sætte svensk landbrug på landkortet, og ved at dyrke energiafgrøder kan vi medvirke til at øge forbruget af biobrændstoffer. De tekniske løsninger findes, og i flere sammenhænge er det enkelt at skifte, siger David Varverud.

- Hvis alle svenske landbrug omstillede produktionen, ville CO2-udslippet mindskes med næsten 950.000 tons pr. år Det svarer til udslippet fra 30.000 dieseldrevne traktorer. Det er tankevækkende, tilføjer han.

 

De tre landmandsfamilier

Dyrker hvede og raps – sælges til fossilfri produktion

Dyrker jorden pløjefri med direkte-såning (forbrug 80 liter/hektar)

Alt diesel i traktorerne og øvrige maskiner er 100 procent biodiesel (65.000 liter)

Solceller på tagene leverer 50 procent af el-forbruget på ejendommene

Opvarmning og tørring af afgrøder sker med flis – som erstatter 30.000 liter olie. Ejendommene leverer også varme til nabohuse

Små maskiner kører på ethanol eller el

Al lastbilkørsel til og fra ejendommene sker med biodiesel som brændstof – 130 læs om året

Den samlede CO2-besparelse er på 430 tons

 

Fakta om biodiesel

En hektar med raps genererer 1.200 liter biodiesel. Forbrug 85 liter/hektar. Arealeffektivitet 1:14

Et svensk landbrug på 100 hektar kan enkelt udskifte fossilt diesel med biodiesel og formindske CO2-udslippet med 24 ton om året. Det svarer til fem rejser med fly fra Stockholm til Bangkok og retur om året

 

LDM tager retslige skridt i strid om Arla-vedtægter

- Vi har åbenbart at gøre med nogen, som er lidt ligeglade med, hvad der står i vedtægterne, siger formanden for LDM, som nu tager retslige skridt for at få Arla til at udlevere informationer om baggrunden for de tillæg i prisafregningerne til andelshaverne, som bestyrelsen har vedtaget.

Gode råd til vinterpasning i kalvestalden

Mere tørstof, mere mælk, rigeligt med vand og tørt halm er nogle af elementerne, der skal sikre kalvenes trivsel i de kolde måneder.

Resultaterne er landet

Hvordan kan vi være en stærk fødevarenation og samtidig passe på naturen omkring os? Det satte 30 ambitiøse landmænd samt miljøminister Lea Wermelin (S) sig sammen om i efteråret. Og nu kan alle læse de i alt ni bud, som de kom frem til.

- Det bliver en svær, næsten umulig opgave

Rasmus Prehn (A) besøgte lørdag sit første kvægbrug i sit hverv som fødevareminister. Charlotte og Søren Vejen tog imod og fortalte om deres hverdag, udfordringer og ønsker for fremtiden.

Danmark haler ind på tysk svineeksport

Den danske eksport af svinekød ud af EU er gået frem med 19 procent i de første ni måneder af 2020 sammenlignet med samme periode i 2019.

Udsat Agromek forhindrer ikke »Stars«

På grund af en række forespørgsler stiller Agromek alligevel skarpt på agroindustriens nyheder i deres »Stars«-program. Til trods for at selve messen er udsat.

Danske forskere udvikler prisbillig optisk sensor til ammoniak-detektion

Institut for Ingeniørvidenskab, Aarhus Universitet, har i samarbejde med DTU udviklet en sensor, der kan bane vejen for et bærbart, pålideligt og frem for alt billigt system til detektion af ammoniak og andre gasarter i landbruget.

Har gradueret i 30 år

Hos Bogballe er man klar til at honorere kravene i præcisionslandbrug. Det giver dog ikke mening at graduere ned i meget små parceller, mener Michael Lond fra den danske gødningssprederproducent.
Side 1 af 1987 (39724 artikler)Prev1234567198519861987Next