Erstatninger og principsager

Nytårshilsen fra DLS.

NYTÅRSBREV Med forventning om at den næste vandområdeplan kommer i høring til sommeren 2020, har DLS haft et fortsat fokus på de målinger, der ligger til grund for indsatskravene i oplandene til Stege Nor, Vålse Vig og kyster omkring Femø.

Når Miljøstyrelsen og Vordingborg Kommune ikke kan redegøre for ekstrem-målinger henholdsvis dokumenterede længerevarende overløb af spildevand direkte til Stege Nor, må vi fortsat afvise ethvert reduktionskrav til landmændene i de berørte oplande.

Det kan ikke være rigtigt, at det er landbruget selv, der skal afdække åbenlyse uregelmæssigheder og direkte fejl i vandområdeplanerne.

Grundvandet har haft stor politisk bevågenhed i 2019. Pesticidaftalen betød, at der kommer et forbud mod at benytte pesticider i BNBO-områderne. Landbruget er lovet fuld erstatning, men jeg kan desværre se, at Københavns Universitets notat om erstatninger langt fra er dækkende for de tab vi får på Sydhavsøerne.

Landbrug & Fødevarers principsager om udmålingen af erstatninger er helt afgørende for, at vi fremover får en korrekt erstatning for ikke at kunne dyrke vores arealer.

Enkelte af landmændene på Sydhavsøerne er så hårdt ramt af BNBO-udpegningerne, at DLS går i retten for medlemmerne, hvis ikke erstatningen står mål med de gener, de får.

- Det kan ikke være rigtigt, at det er landbruget selv, der skal afdække åbenlyse uregelmæssigheder og direkte fejl i vandområdeplanerne.

John Nielsen

I 2019 har vi set flere eksempler på, at rabiate veganere ikke bare kan nøjes med at demonstrere for deres holdninger. De bryder også ind i vores svinestalde – blandt andet på Nordfalster.

Vi har i DLS indstillet sagen fra Nordfalster som principsag til Landbrug & Fødevarer. De indtrængende veganere skal stå til ansvar for det tab, DLS’s berørte medlem har haft i forbindelse med indbruddet.

Regeringens nye kvælstofaftale viser, at Socialdemokratiet laver snæver blokpolitik på natur og miljøområdet. DLS vil arbejde for langsigtede brede politiske aftaler og  ikke snævre politiske studehandler.

I 2020 kommer den ny vandområdeplan i høring, og vandrådene skal i arbejdstøjet allerede i starten af 2020. Vandrådsrepræsentanter får en stor opgave i at dosere vandløbsindsatserne korrekt, så vores arealer ikke forsumper.

CAP 2020 og den fremtidige EU-støtte, ser ud til at blive en gyser. Der forventes store ændringer i landbrugsstøtten fra EU.

Endelig må vi også forvente at der bliver et endnu større fokus på landbrugets klimaindsats. Landbrug & Fødevarer og vores andelsselskaber har taget udfordringen seriøst.

Landbruget spiller positivt med på at finde fællesløsninger, men vi forlanger, at fagligheden er i orden.

 

Læs også