Landinspektør med jord under neglene

Gitte Lysehøj kommer ud af en lang slægt med landmænd. Nu rådgiver hun landmænd – både ved jordhandler, men også omkring jordfordeling.

INTERVIEW Hun er sjette generation på den samme gård i det vestsjællandske. Men Gitte Lysehøjs berøringsflade med landbrug er af en helt anden karakter, end hvad der ellers har været normen for hendes slægt.

- Jeg blev uddannet som landinspektør i 2003, og de sidste ti år har jeg arbejdet med at rådgive især landmænd her hos Skel.dk, fortæller Gitte Lysehøj, der altid har for øje at finde den bedste løsning for landmanden.

- De tager fat i mig, når de har købt eller solgt noget jord, og så skal vi finde ud af, hvad der skal ske med jorden, om der skal laves udstykning eller arealoverførsel. Det er det, jeg primært hjælper med, siger hun.

Ifølge landinspektøren giver det god mening, at hun har kontor hos Gefion/VKST i Sorø, for på den måde at kunne være tæt på landmænd i det sjællandske.

- Landboforeningen har jo den filosofi, at man skal have landmanden i midten, og så skal man have rådgiverne rundt om, så vi kan rådgive landmændene bedst muligt.

Forskelligartede opgaver

Der er mange forskelligartede opgaver, der lander på Gitte Lysehøjs bord, som kan relateres til landmænd og jordarealer.

- Jeg sidder blandt andet med det, der hedder rettighedserhvervelse, hvor jeg dels er med til at rådgive landmænd, hvis der kommer en stor ledning, der skal føres ind over deres marker, for eksempel Baltic Pipe. Der kan jeg godt yde bistand til landmanden, forklarer hun og fortsætter:

- Jeg er også nogle gange med på forsyningssiden (blandt andet kommunale forsyningsselskaber, red.), hvor jeg hjælper dem med at lave aftaler med landmændene om, at de må lægge deres ledninger i jorden.

Pulje til jordfordelingsprojekter

Tirsdag den 24. marts åbner Landbrugsstyrelsen for en pulje på 150 millioner kroner. Pengene skal gå til at gennemføre de såkaldte multifunktionelle jordfordelingsprojekter, og er en udløber af tørkepakken, der blev gennemført i sensommeren 2018.

Men det er kun starten på en proces, der fremover bliver støttet af yderligere statslige midler. 200 millioner kroner hvert år de kommende ti år. Og Gitte Lysehøj forventer, at pengene vil få ben at gå på. Når landmænd har fået den rette viden om, hvad det drejer sig om.

- Landmændene kan rette henvendelse til mig for at få mere at vide om det. For det giver god mening for landmændene i forhold til at rationalisere, kørsel på vejen, slid på maskiner og øgede udgifter til diesel, siger landinspektøren.

- Jeg har tidligere været med til andre jordfordelingsprojekter, men lige multifunktionel jordfordeling er noget, der skal komme fra lodsejerne selv.

Gitte Lysehøj

Fra statens side er det intentionen, at den multifunktionelle jordfordeling skal være med til at gøre det muligt at tage lavtliggende jorde ud af drift, og den seneste tids megen vand fra oven har været med til at understrege, at der er flere steder, det kunne give mening at lave jordfordeling, mener Gitte Lysehøj.

- Vi kan se det lige nu med de mange vandløb, der leder vand ud på markerne, at der kan være god mening at lave noget der. Både for naturen, for byfolk der kan få nogle rekreative områder, mod at landmændene kan få nogle arealer et andet sted. Det vil give så god mening, påpeger Gitte Lysehøj.

Bedre økonomi i markdriften

For den enkelte landmand kan en succesfuld jordfordeling være med til at gøre markdriften mere økonomisk rentabel.

- Naboerne skal snakke sammen om det. Men hvis der er nogle af de store landmænd, der ved, at de skal køre langt væk mellem deres jorde, kender de jo også hinandens jorde.

- Så det handler bare om at de skal få snakket sammen og få rettet henvendelse til mig. Så kan man starte med at lave et kort, der kan være med til at give et overblik, og se om det giver mening at lave det her, siger Gitte Lysehøj, der forventer, at en multifunktionel jordfordeling vil kunne arrangeres og gennemføres i løbet af et års tid.

Jordfordelingsprojekter er ikke fremmede for Gitte Lysehøj. Alligevel er der nye ting at forholde sig til for hende.

- Det er noget helt nyt værktøj. Jeg har tidligere været med til andre jordfordelingsprojekter, men lige multifunktionel jordfordeling er noget, der skal komme fra lodsejerne selv, lyder det fra Gitte Lysehøj.

Staten kan yde støtte til jordfordelingsprojekter på mellem 100 og 1000 hektar jord. Skel.dk, som landinspektøren arbejder for, har afdelinger i både Slagelse, Sorø, Kalundborg, Holbæk og i København.

Læs også