Merrild raser over lavere støtteudbetaling end forventet

Miljø- og Fødevareministeriet lægger op til at udbetale mindre i støtte til hver femte landmand efter at have genberegnet værdierne af betalingsrettighederne. - Det er uacceptabelt, lyder det fra landbrugets førstemand.

- Det er yderst beklageligt, at Miljø- og Fødevareministeriet har beregnet værdierne af betalingsrettighederne forkert. Jeg er skuffet over, at der kan ske en så alvorlig myndighedsfejl. Det er helt afgørende, at man som landmand kan agere i tiltro til myndighederne.

Sådan lyder reaktionen fra formanden for Landbrug & Fødevarer, Martin Merrild, efter at Miljø- og Fødevareministeriet i går udsendte en pressemeddelelse om, at ministeriet har justeret værdierne af betalingsrettighederne forud for årets udbetaling af den direkte landbrugsstøtte.

Det betyder ifølge ministeriet, at cirka 4 ud af 5 landmænd vil få udbetalt mere i støtte i 2019, mens cirka 1 ud af 5 vil få mindre udbetalt i forhold til den tidligere estimerede værdi, som blev udmeldt af ministeriet tidligere på året.

- Det er helt uretfærdigt, at der lægges op til en reduktion i støtteudbetalingen for 2019, da landmændene ikke har haft mulighed for at indrette sig efter de ændrede forhold. Det kan ramme budgetterne hårdt og uretfærdigt, siger Martin Merrild, og tilføjer:

Nye værdier for betalingsrettigheder

  • Gennemsnitsværdien på en betalingsrettighed er cirka 1.500 kroner
  • Miljø- og Fødevareinisteriets genberegning af værdierne betyder generelt, at en betalingsrettighed med en værdi under gennemsnittet er steget lidt i værdi, mens betalingsrettigheder over gennemsnitsværdien er faldet
  • De genberegnede værdier er med forbehold for den endnu ikke afsluttede revision ved EU-Kommissionen
  • Værdierne for 2020 er også med et forbehold for udestående beslutninger om blandt andet EU-budgettet. Betalingsrettighedernes værdi vil blive tilpasset i takt med, at disse forbehold bliver afklaret
  • Landbrugsstyrelsen vil genberegne betalingsrettighedernes værdi for støtteperioden 2015-18 på et senere tidspunkt

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Lav en overgang

- Det er uacceptabelt. Derfor har vi nu skrevet et brev til fødevareminister Mogens Jensen, hvori vi foreslår, at der for 2020 og fremadrettet laves en overgangsordning rettet mod de landmænd, der bliver hårdest ramt.

Landbrugsstyrelsen oplyser på sin hjemmeside, at den af egen drift vil identificere de landmænd, som samlet set har modtaget for lidt i støtte i de enkelte støtteår i perioden og efterbetale den resterende støtteudbetaling.

- Vi forventer at kunne foretage denne udbetaling i første halvår af 2020, lyder det fra styrelsen, der tilføjer, at hvis du har modtaget for meget, kan styrelsen ikke tilbagesøge støtten.

- Det er yderst beklageligt, at Miljø- og Fødevareministeriet har beregnet værdierne af betalingsrettighederne forkert

Martin Merrild, formand, L&F

Martin Merrild bemærker, at han synes, at det er positivt, at alle de landmænd, der i 2018 og tidligere har fået for lidt udbetalt, vil få en efterbetaling, og at de landmænd, der efter den nye beregningsmetode har fået for meget, ikke bliver stillet over for et krav om tilbagebetaling.

Tjek dem ud

Du kan se de genberegnede værdier for betalingsrettighederne for 2019 i Tast selv-service. Her kan du også se de foreløbigt estimerede værdier for 2020.

- Det er helt afgørende, at man som landmand kan agere i tiltro til myndighederne

Martin Merrild, formand, L&F

Dog kan cirka 800 landbrugere endnu ikke se den genberegnede værdi af deres betalingsrettigheder for 2019.

- Det skyldes, at landbrugerens betalingsrettigheder indgår i en igangværende genoptagelsessag. Når genoptagelsessagen afsluttes, vil det være muligt at se betalingsrettighedernes værdi for 2020, lyder det fra ministeriet, der snart forventer at åbne for registrering af overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selv-service med henblik på støtteudbetalingen 2020.

- Vi udsender en nyhed, når det sker, lyder det.

mip

Læs også