Østjysk Landboforening sender 1,2 millioner kroner tilbage til medlemmerne

Når Østjysk Landboforenings medlemmer om få dage modtager den årlige opkrævning, vil den være væsentligt mindre, end den plejer. Alle medlemmer kan se frem til en rabat på 70 procent af det samlede kontingent.

-  På generalforsamlingen sidste år besluttede vi, at foreningens overskud fra 2018 skulle komme medlemmerne til gode. Der var krise hos vores svine- og kvægproducenter, og vi besluttede, at overskuddet på 1,2 millioner kroner skulle føres tilbage til medlemmerne som en rabat på kontingentet i år, fortæller formand for Østjysk Landboforening, Henrik Nielsen. Han fortsætter:

-  Overskuddet kommer fra vores ejerandel i rådgivningsselskabet velas - det tidligere LMO- og det er glædeligt, at vi kan føre et så stort og mærkbart beløb tilbage til vores medlemmer. I en tid, hvor landbruget ikke har tjent så mange penge, giver det ikke mening at forhøje foreningens egenkapital. Det er langt bedre at pengene kommer vores medlemmer til gode, understreger han. 

Erhvervspolitisk arbejde
Østjysk Landboforening arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og søge politisk indflydelse både lokalt og på landsplan.

- Vi er sat i verden for at gøre en forskel for vores medlemmer og deres familier. Det er det, vi hele tiden har in mente. Vi ønsker at være med til at sætte dagsordenen og påvirke de politiske beslutninger til gavn for landbruget. Det er det, vi arbejder målrettet på både som selvstændig forening og i samarbejde med de andre midt- og østjyske landbrugsforeninger, slutter Henrik Nielsen.

Landboforeningens formand står i spidsen for 550 medlemmer fra Horsens, Hedensted og Ikast-Brande kommuner 

Læs også