Rapport viser potentiale for bæredygtig biogas

BIOGAS Syddansk Universitet har for Klima-, Energi og Forsyningsministeriet undersøgt potentialet for produktion af bæredygtig biogas i Danmark. Undersøgelsen dokumenterer, at der er potentiale til at fortrænge hele det danske naturgasforbrug.

- Det er glædeligt, at der nu ligger en stærk dokumentation for, at den danske biogassektor kan levere tilstrækkeligt med bæredygtig biogas til at dække behovet både i energisektoren, industrien og transportsektoren, siger Henrik Høegh, formand for Biogasbranchen.

Samtidig konstaterer han med tilfredshed, at den danske biogas er yderst bæredygtig, da den primært er baseret på husdyrgødning og restprodukter fra fødevareindustri og husholdninger. Under fem procent af biomassegrundlaget er energiafgrøder.

Samlet viser rapporten et potentiale på 94 petajoule biogas, hvilket svarer til det aktuelle naturgasforbrug. Rapporten dokumenterer samtidig et stort uudnyttet potentiale for biogas baseret på husdyrgødning.

Læs også