Velfungerende dræn starter med en god projektering

En overordnet og langsigtet drænplan er mange penge værd, men der er mange faktorer, der skal overvejes og undersøges, inden entreprenørmaskinerne for alvor skal i jorden.

DRÆN Mange entreprenører tilbyder etablering af dræn, både nedlægning af nye rør og reparation af eksisterende rør, men inden maskinerne for alvor går i jorden anbefales det, at få udarbejdet en ordentlig projektering af de overordnede planer og ønsker, man har for dræningen på sine marker.

- Dræningen begynder med en projektering, og det er så vigtigt, at den del er på plads, inden man begynder at grave, lyder det blandt andet fra Michael Pedersen, der sammen med Erik Rasmussen, driver firmaet EM Entreprise ApS.

Michael Pedersen anbefaler i den sammenhæng, at man får udarbejdet en velovervejet grundplan, og så arbejder ud fra den. Der er mange, der arbejder lidt i blinde og blandt andet bruger penge på at få foretaget nogle opmålinger, der slet ikke er nødvendige.

- Der er jo ingen tvivl om, at gode og velfungerende dræn resulterer i større udbytter, og her er det meget afgørende, at projekteringen er på plads, fastslår Michael Pedersen og påpeger, at projekteringens betydning ikke kan undervurderes.

God investering

I stedet for at bruge penge på at forpagte dyr jord, kan man med fordel prioritere sin egen jord gennem en langsigtet plan.

Med en ordentlig projektering kan man løbende bygge på og udvide dræn-systemet, og det vil være en god investering, som normalt vil være tilbagebetalt inden for en overskuelig årrække.

I forbindelse med projekteringen er der mange faktorer, der spiller ind og skal overvejes. Man skal blandt andet have en vurdering af jordbunden, vandbevægelserne, trykvand og gamle dræn.

Når der er kommet styr på den del, skal man tænke på drænafstand og drændybde, og der skal vælges drænmetoder og materialer – naturligvis i tæt samarbejde med erfarne fagfolk på området, der kender gældende lov og regler.

At der er mange aspekter på dræningsområdet, er ganske tydeligt i Dansk Markdræningsguide, som Seges tidligere har udarbejdet – en slags dræn fra a til z på 48 sider.

Læs også