VKST-møder med generationsskifte og klimaændringer

På vinterfaglige møder seks forskellige steder har VKST haft en dagsorden med fokus på fremtidens landbrug.

MØDER Der er blevet sat punktum for VKST’s række af vinterfaglige møder. Tre dage i træk gennem to uger inviterede rådgivningsselskabet til et møde med fokus på fremtiden.

De i alt seks møder var geografisk fordelt med tre på Sjælland – i Gørlev, i Roskilde og i Fensmark ved Næstved – samt et på henholdsvis Lolland, Falster og Møn.

Dagsordenen var den samme på alle seks møder, og det var et program, som fristede ganske mange landmænd, og der var generelt et flot fremmøde til møderne på både Sjælland og på Sydhavsøerne.

Bud på økonomiske spørgsmål

LandbrugØst var til vinterfagligt møde i Gørlev-Hallen i Vestsjælland, hvor ejendomsrådgiver Karl-Åge Hornshøj Poulsen gav de omkring 150 fremmødte landmænd gode råd og vejledning om generationsskifte, som generelt fylder en del i dansk landbrug.

Det skyldes, at der inden for de næste 10 år vurderes at blive et ejerskifte blandt mellem 12.000 og 14.000 landbrugsvirksomheder i Danmark.

Hvem skal overtage bedrifterne? Hvordan skal de finansieres? Og hvordan bliver man som sælger bedst muligt stillet økonomisk i et salg? Det var nogle af de spørgsmål, de fremmødte kunne få et bud på.

Karl-Åge Hornshøj Poulsen kom blandt andet ind på det nye vurderingssystem for landbrugsbrugsvirksomheder, der forventes at træde i kraft den 1. januar 2021 og kan have betydning for fremtidige familiegenerationsskifter.

Løsninger på klimaudfordringer

Der var generelt fokus på fremtiden på de vinterfaglige møder, hvor VKST også løftede sløret for de nyeste tendenser fra forsøgsmarkerne, ligesom der på møderne var et oplæg om, hvad der er op og ned i debatten om pløjefri dyrkning og præcisionslandbrug?

Klima og bæredygtighed er begreber som fylder rigtig meget i den offentlige debat, og helt sikkert også vil præge dansk landbrug i fremtiden.

Landbrug & Fødevarer har således blandt andet meldt en klimavision ud for et samlet fødevareerhverv om at være klimaneutral i 2050, og det skal der nu findes praktiske løsninger på.

Læs mere om Pløjefri dyrkning

Begreber som conservation agriculture og regenerativt landbrug vinder frem – også i det politiske landskab og hos organisationer, som ikke har haft historie for samarbejde med landbruget.

Læs mere her

Læs også