Hvad gør du, hvis din ukrainske medarbejder vil hjem og forsvare sit land?

Flere ukrainske medarbejdere rejser hjem for at forsvare deres land. Læs her om arbejdsgiverens rettigheder i sådanne tilfælde.

Det kan være, at dine ukrainske medarbejdere allerede er rejst hjem for at forsvare deres land og måske ikke kan komme til Danmark igen. Det kan også være, at de overvejer at rejse. Uanset hvad, kan det rejse en tvivl hos arbejdsgiveren om, hvad hans rettigheder er.

Juridisk seniorkonsulent hos Patriotisk Selskab Bodil Just fortæller, at den ukrainske medarbejder ikke har krav på at beholde jobbet, hvis han tager til Ukraine.

- Din medarbejder har ikke krav på at få fri til at tage til Ukraine, hverken i medfør af lovgivning eller overenskomst. Det vil sige, at hvis medarbejderen ikke kan udføre sit arbejde, så er det de almindelige ansættelsesretlige regler, der gælder – og det er derfor udelukkende dig, der bestemmer, om du vil imødekomme et ønske om at få fri eller ej, siger Bodil Just.

Hvis du vil give ham fri

Hvis du gerne vil give din medarbejder fri til at rejse hjem, kan du og medarbejderen med fordel lave en aftale om, hvordan fraværet betragtes. Er det ferie? Orlov? Og hvor længe må han være væk? På den måde undgås problemer senere hen, når medarbejderen eventuelt kommer tilbage igen for at genoptage sit arbejde.

Bodil Just forklarer, hvordan en sådan aftale kan se ud:

- Du kan for eksempel aftale med medarbejderen, at han holder ferie eller orlov uden løn frem til en given dato. Du kan også vælge at udbetale løn delvist i en kortere eller længere periode. Men husk, at det altid er en god idé at have aftalen på skrift, også selvom medarbejderen ikke kan skrive under på aftalen, fordi han allerede er rejst.

Arbejds- og opholdstilladelse

Husk altid at give den statslige styrelse SIRI besked, hvis medarbejderen rejser ud af landet, da det betyder, at hans opholdsgrundlag ændrer sig:

- Vær også opmærksom på, at medarbejderens arbejds- og opholdstilladelse kan bortfalde ved udrejse – og husk, at medarbejderen ikke må begynde at arbejde igen, når han vender tilbage til Danmark, før han har fået en ny tilladelse, tilføjer Bodil Just.

Herudover er det vigtigt, at medarbejderen beholder sin bopæl i Danmark, hvis han gerne vil vende tilbage til Danmark for at genoptage sit arbejde. Medarbejdere med midlertidige arbejds- og opholdstilladelser som for eksempel fodermestre kan nemlig være udrejst fra Danmark i op til seks måneder, hvis de fortsat har bopæl i Danmark. Hvis medarbejderen derimod opgiver sin bolig i Danmark, mister han også sin arbejds- og opholdstilladelse.

Læs også