Arbejdstilsynet og DM&E: Håndter wrapballer sikkert

En af Arbejdstilsynets 2020-mål er, at muskel-skeletoverbelastninger reduceres med 20 procent

I At-vejledning D.3.1 fra 2005 skelnes der mellem tre rækkeafstande: Løft tæt ved kroppen (En byrde løftes sjældent tæt ved kroppen, bortset fra bæreseler), løft i underarmsafstand (ca. 30 cm) og løft i 3/4-armsafstand (ca. 45 cm).

En af Arbejdstilsynets 2020-mål er, at muskel-skeletoverbelastninger reduceres med 20 procent. DM&E og Arbejdstilsynet har derfor i høsttiden fokus på, at der i overensstemmelse med arbejdsmiljøloven sker mindst muligt overbelastning af traktorføreren i marken.
Ansatte i maskinstationer og landbrug er nemlig en af de faggrupper, der er særligt udsat for overbelastning af muskler og skelet, hvilket har medført et øget fokus på ergonomi og tunge løft. Det har resulteret i, at løft af folieruller i 2017 kom med på listen over arbejdstilsynets særlige fokusområder på landbrugsvirksomheder og maskinstationer i forbindelse med tilsynsbesøg.
Håndteringen af folien i forbindelse med presning af wrap-baller er en udfordring i forhold til arbejdsmiljøloven, da de typisk vejer 27-28 kg eller mere, og skal håndteres manuelt ved montering og skift på maskinen. I Arbejdstilsynets vejledning for »Løft af byrder«, kan du læse, hvordan du bedst muligt sikre dig selv for skader – og påbud vel og mærke – i høsttiden.  Den fulde vejledning findes på www.arbejdstilsynet.dk.

 

Uddrag fra »Løft af byrder«
• Virksomheden får påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet, når den har fået påbud om løft af byrder.
• Det kan være vægten af byrden/byrderne overstiger 25 kg tæt ved kroppen, 15 kg i underarms afstand eller 7 kg i 3/4 arms afstand, og der samtidigt er en eller flere forværrende faktorer i form af arbejde med foroverbøjet ryg, vrid i ryggen, asymmetriske løft eller arbejde med løftede arme.
• Virksomheden får kun rådgivningspåbud, hvis løftene udføres som led i den sædvanlige arbejdsfunktion.
• Virksomheden får ikke påbud efter denne bestemmelse, hvis Arbejdstilsynet vurderer, at der ikke findes egnede tekniske hjælpemidler eller organisatoriske løsninger på arbejdsmiljøproblemet. Virksomheden kan dog få rådgivningspåbud i tilknytning til et påbud om at gennemføre midlertidige foranstaltninger om løft af byrder.
• Reglerne gælder også, når to eller flere personer løfter en byrde. Det vil sige, at virksomheden får rådgivningspåbud, hvis to personer sammen løfter mere end 50 kg, eller hvis fx fire personer sammen løfter mere end 100 kg.
Kilde: At-vejledning 1.10.1 - Rådgivningspåbud om alvorlige og komplekse arbejdsmiljøproblemer, 2013.

 

Læs også