Overarbejde kan udløse bøder og stress

En regel i arbejdstidsloven, den såkaldte 48-timers regel, betyder, at der er grænser for, hvor mange timer dine medarbejdere må arbejde. Bryder du reglen, kan det føre til bøder på op til 50.000 kroner.

Alle landmænd ved, at når man sidder i mejetærskeren under høst, er det nu eller aldrig, for om lidt slår vejret om. I mejetærskeren sidder måske en ung fører. Det gør han 34 timer i træk. Når han er færdig og kommer ud af maskinen, tager han et skridt og skælver, og så kollapser han.

Ifølge Jan Sølver Svendsen, der er arbejdsmiljørådgiver ved Dansk Arbejdsmiljø Rådgivning, Agri Nord, er overarbejde ikke noget sjældent syn i landbruget. Men det kan have både økonomiske og menneskelige konsekvenser, hvis ikke virksomheder overholder grænsen for, hvor mange timer medarbejdere må arbejde.

 

Store bøder

Grænsen for overarbejde er den såkaldte 48-timers regel fra arbejdstidsloven. Den betyder, at hvis en medarbejder har haft mere end 48 arbejdstimer om ugen i gennemsnit over en periode på fire måneder, kan arbejdsgiveren få en bøde på op til 50.000 kroner.

Det er arbejdsgiverens ansvar, at lovgivningen overholdes, også selvom man har skrevet de ekstra timer i en kontrakt med medarbejderen, fortæller Jan Sølver Svendsen.

- Selvom man bliver enig med sin medarbejder om ekstra timer, så gælder lovgivningen stadig. Vi anbefaler, at man får styr på arbejdstimerne og i stedet finder afløsere til at varetage de ekstra timer i stedet for at risikere bøder, rådgiveren og fortsætter:

- Lovgivningen er ikke overenskomstbestemt og gælder alle arbejdspladser. Medarbejderen bør sige fra, og det skal arbejdsgiver respektere.

 

Kan føre til stress og sygdom

Udover de økonomiske konsekvenser kan det have store menneskelige konsekvenser, hvis ikke man overholder reglerne om arbejdstider.

- Når din krop arbejder så meget på højtryk, så koster det i den lange ende. Det kan føre til stress og sygdom, hvis man udsættes for et for stort arbejdspres, og det kan blive en byrde både på arbejdspladsen og hjemme i privaten, siger Jan Sølver Svendsen.

Og fysisk og psykisk træthed kan føre til brud på øvrige sikkerhedsregler.

- Det er sikkerhedsmæssigt uforsvarligt, når du er så træt og har arbejdet for meget over. Så er det ikke altid sikkerheden, der kommer i første række, og det kan ende fatalt – eller med flere bøder, siger arbejdsmiljørådgiveren.

Det er især i høstsæsonen i august og september, at man bør være ekstra varsom med overarbejde.

Vigtigt om arbejdstid
Brud på 48-timers reglen koster en bøde på 25.000-50.000 kr.
Det er arbejdsgiverens pligt at overholde lovgivningen
Selvom de ekstra timer er skrevet i kontrakten med medarbejder kan overarbejde stadig udløse bøder
Arbejdstilsynet har indkaldt timesedler, der går fem år tilbage

 

Læs også