Lysning hos skovdyrkerne

En gennemgribende handlingsplan har fået fusionen Skovdyrkerforeningen Øerne på rette spor. Efter en vanskelig start forventer skovrider Svend J. Christensen overskud i det nye regnskabsår.

Når medlemmerne i Skovdyrkerforeningen Øerne tirsdag den 24. oktober samles i Sorø til fusionsforeningens første generalforsamling, vil de blive præsenteret for et underskud i det første regnskabsår, som netop er afsluttet. Til gengæld budgetteres der i det nye regnskabsår med et overskud.

Det er konsekvenserne af en undervurderet opgave at føre de to lokale skovdyrkerforeninger på Fyn og øst for Storebælt sammen. Og en handlingsplan, som nu sættes i værk for at fremtidssikre foreningen og dens virksomhed.

Til LandbrugØst fortæller skovrider Svend J. Christensen her om forløbet og genstarten af Skovdyrkerforeningen Øerne, så den overfor de omkring 1.100 medlemmer igen vil stå som en stærk forening og rådgivningsapparat efter den uheldige start på fusionen, der blev besluttet i efteråret med tilbagevirkende kraft pr. 1. juli sidste år.

Hentet fra sekretariatet

- I marts gik det for alvor op for bestyrelsen, at der ikke blev høstet de forventede fusionsgevinster, og økonomien haltede. Opgaven var blevet undervurderet. Derfor går bestyrelsen til landsbestyrelsen for at hente råd, og da skovrider Ulrik Nielsen på ulykkeligste vis rammes af stress, beder de mig om at hjælpe med opgaven at føre organisationen videre ud af problemerne, fortæller Svend J. Christensen.

De seneste fem år har han været sekretariatschef i De Danske Skovdyrkerforeninger på Frederiksberg, men havde meddelt, at han her i august ville gå på efterløn.

- Vi blev i første omgang enige om de to tilbageværende måneder, men det er nu forlænget frem til og med udgangen af januar næste år. To måneder her i sommerferieperioden var ganske enkelt for kort tid til at få en handlingsplan udarbejdet, fortæller den konstituerede skovrider, der gennem flere direktørposter, blandt andet 12 år hos Garta, har medvirket ved flere fusioner.

Stor forståelse

Svend J. Christensen erkender, at det har været en hård, men nødvendig opgave.

- Heldigvis har der været meget stor forståelse, både fra bestyrelsen og staben af vore dygtige medarbejdere, gennem hele processen, også selvom det nødvendigvis har ført til afskedigelser.

Blandt andet er der taget afsked med tre skovfogeder samt en administrativ medarbejder på kontoret i Sorø. Således er administrationen – som et led i handlingsplanen – nu samlet på kontoret i Vissenbjerg på Fyn, mens kontorerne hos VKST i Sorø og hos Bornholms Landbrug fortsat vil virke som kontor og mødesteder for de lokale skovfogeder.

Godt på vej

- Det har været afgørende med den nye plan at fastholde Skovdyrkerforeningen Øerne som en konkurrencedygtig og fortsat stærk forening. Det er vi rigtig godt på vej til med denne genstart og med den nye organisation, vurderer Svend J. Christensen, der allerede nu ser gode resultater af fusionen i både vore indkøb og salgsarbejdet.

- Der udvises stort gå-på-mod hos alle, og jeg er sikker på, at vi kommer styrket ud af situationen og vil kunne gøre en forskel fremadrettet, påpeger den erfarne erhvervsmand og sekretariatsleder, i øvrigt også tidligere gårdejer og juletræsproducent på Sjælland, men nu med bopæl i København.

Her tænker Svend J. Christensen ikke mindst på rådgivningen overfor medlemmerne.

- Vi er et andelsforetagende, ejet af medlemmerne. Derfor er vores mission hele tiden at arbejde for skovfolket, så de får den bedst mulige værdi ud af deres skov, læhegn og natur, uanset om det er store eller små arealer. 

Læs også