Danmark skal være bioøkonomisk vækstcenter

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen fornyr Det Nationale Bioøkonomipanel. Panelet skal komme med konkrete anbefalinger til, hvordan vi i Danmark fremover kan producere biomasse og få flere bæredygtige produkter ud af vores råvarer.

Rødkløver til behandling af knogleskørhed – og insekter, som erstatter soja. Det er eksempler på, hvordan Danmark kan producere ny biomasse til flere bæredygtige produkter, som vi skal have flere af. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen genstarter nu det Det Nationale Bioøkonomipanel, som skal komme med indspil til regeringen, der styrker vækst og beskæftigelse og samtidig gavner miljø og klima. Det Nationale Bioøkonomipanel blev nedsat i 2013 og evalueret i 2016. Nu genstartes panelet med et styrket erhvervsfokus.

Protein på nye måder

Det Nationale Bioøkonomipanel kommer til at bestå af virksomheder, forskere og organisationer. I første omgang skal panelet se på nye værdikæder for proteiner. Her kan nogle anbefalinger være, hvordan tang, muslinger, græs og insekter kan erstatte nogle af de proteiner, vi typisk bruger i dag – og om nye måder, at bruge proteiner til forskellige produkter – bl.a. fødevareingredienser.

- Europa har et kæmpe underskud af protein. Der er et stort potentiale for Danmark i at blive bedre til at producere proteiner. Både til dyrefoder og som fødevareingrediens. Vi importerer f.eks. store mængder soja for at opretholde vores fødevareproduktion. Hvis vi kan udvikle nye værdikæder for protein, er det meget interessant både økonomisk og miljømæssigt. Panelet skal komme med konkrete anbefalinger til, hvordan vi får mest ud af det kæmpe potentiale, der er i Danmark for produktion af biomasse, siger Esben Lunde Larsen.

Regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi er d. 7. juni 2017 kommet med deres anbefalinger til regeringen. Heraf indgår 3 anbefalinger, der handler om at fremme bioøkonomi. Opgaven for det nye panel bliver at fastholde fokus på bioøkonomi og være med til at pege på de vækst- og eksportpotentialer, der samtidig kan medvirke til at løse en række miljø- og klimaudfordringer.

- Frem mod 2050 ventes efterspørgslen på kød at stige med næsten 73 procent, og det betyder kraftigt stigende efterspørgsel på protein og proteinfoder. Danske virksomheder er gode til at producere protein og gode til at bruge det til en lang række formål – herunder foder og produktion af fødevareingredienser. Ved at udnytte protein på nye måder kan vi være med til at løse globale udfordringer og samtidig skabe vækst og arbejdspladser i Danmark, siger formand for Det Nationale Bioøkonomipanel, Asbjørn Børsting, direktør for Dansk Korn & Foder (DAKOFO). 

Paneldeltagerne er:

 • Formand Asbjørn Børsting, Direktør, DAKOFO
 • Uffe Jørgensen, Leder af Center for Cirkulær Bioøkonomi, AU 
 • Bo Jellesmark Thorsen, Institutleder IFRO, KU
 • Ib Johannsen, Lektor Institut for Ingeniørvidenskab, AU
 • Anne Maria Hansen, Innovationsdirektør, Teknologisk Institut
 • Henrik Wenzel, Professor, SDU
 • Trine Aabo Andersen, Chef for Bioøkonomi, CAPNOVA 
 • Charlotte Thy, Senior Sustainability Manager, Danish Crown
 • Michael Persson, Sekretariatsleder, DI Bioenergi
 • Claus Crone Fuglsang, Senior Vice President, Novozymes
 • Stine Leth Rasmussen, Afdelingschef, Dansk Energi
 • Lene Lange, Professor, DTU
 • Lars Visbech Sørensen, Direktør, Agro Business Park
 • Niels Henriksen, Senior Advisor, DONG Energy
 • Katherine Richardson, Professor, Københavns Universitet


Fakta om Det Nationale Bioøkonomipanel

 • Det Nationale Bioøkonomipanel blev nedsat i 2013 og evalueret i 2016. Nu genstartes panelet med et styrket erhvervsfokus.
 • Det tidligere panel bestod af 27 deltagere, mens det nye består af 15.
 • Bioøkonomien handler om at bruge bæredygtig biomasse bedre og mere intelligent, herunder til helt nye formål i højværdiprodukter.
 • Gennem bioraffinering kan biomasse konverteres til biologiske komponenter, der kan bygges op igen og derefter udnyttes til flere formål. Resultatet af bioraffinering er f.eks. sukker, ignin, metan, fedt og protein, som kan indgå i produktionen af medicin, fødevarer, foder, materialer og energi.
 • Varer produceret af bæredygtig biomasse kan med tiden erstatte varer, som i dag er baseret på kul, olie og gas. Det vil samtidig stille Danmark bedre i takt med, at efterspørgslen efter fødevarer stiger.
 • Det første tema, som panelet skal fokusere på, er ”nye proteinværdikæder”.


Læs også