Minivådområder – er det noget?

Nu begynder oplandskonsulenterne deres arbejde – også på Fyn og øerne.

I forlængelse af Landbrugs- og Fødevarepakken, hvor kvælstofnormerne blev sat op til det økonomisk optimale, blev det aftalt, at der skal laves et bestemt areal med minivådområder for at fjerne kvælstof fra drænvand. Der skal også etableres bestemte arealer med skov og vådområder, men det er begge dele kendte tiltag.

Minivådområderne er derimod nye. Minivådområder fjerner 20-30 procent af kvælstoffet og 30-56 procent af fosforen i drænvandet.

Der ydes 100 procent tilskud til etableringsudgifterne til minivådområder, men landmanden skal selv finansiere udgifterne i første omgang. Tilskud udbetales først, når minivådområdet er etableret.

 Hvor kan man lave minivådområder?

En af de nye fynske oplandskonsulenter, Anne Sloth fra Centrovice, udtaler, at landmændene skal være opmærksomme på, at man ikke kan lave minivådområder overalt.

For det første skal der være drænet i området, påpeger hun, og for det andet skal det drænede areal være mindst 30 ha. Minivådområdet skal være 1 procent af det drænede opland, altså mindst 0,3 ha.

Kortene nedenunder viser, hvor på Fyn og øer, der i første omgang kan laves minivådområder.

De mørkegrønne områder er der, hvor man kan søge tilskud til etablering af minivådområder. I de lysegrønne områder kan man måske søge tilskud.

På Fyn og øer er der fem oplandskonsulenter, som er klar til at hjælpe de lokale landmænd med at finde et godt sted til deres minivådområde og med projekteringen af det. Hjælpen er gratis, da staten finansierer arbejdet.

Første ansøgningsperiode er 1. februar 2018 til 3. april 2018, men landmændene skal allerede i gang nu, for at oplandskonsulenterne kan nå forarbejdet, slutter Anne Sloth.


De fynske oplandskonsulenter

Disse oplandskonsulenter dækker det fynske område, og er klar med information om minivådområder

Anne Sloth, Centrovice                                     

Asger Thode Kristensen, Sønderjysk Landboforening

Birthe Thordahl Christensen, Centrovice

Jes Brink Jessen, Landbrugsrådgivning Syd

Mette Larsen Baadegaard, Centrovice

Interesserede landmænd kan læse mere om tilskudsordningen her.

 

Læs også