Stor interesse for SLF’s møde om ekspropriation

Kan støj påvirke besætningen og hvad sker der ved en ekspropriation? Den sønderjyske rådgivningsvirksomhed SLF samlede næsten 200 til en orientering og debat om flyvepladsen i Skrydstrup.

Knap 200 lokale borgere omkring Skrydstrup og Vojens var mødt frem hos SLF i  aftes, hvor folk kunne blive klogere på ekspropriation af ejendomme.

Forsvarsministeriet har planer om at indsætte F-35 kampfly i Skrydstrup, og naboer omkring flyvepladsen er bekymrede for støjgener samt hvad det kan betyde for deres ejendomsværdi.

I den forbindelse valgte SLF at holde et møde for at orientere borgerne om de juridiske aspekter i sagen. Ikke for at blande sig politisk.

- Vi gør opmærksom på, at mødet ikke er politisk – vi blander os ikke i, om hvorvidt F-35 kampfly er en god eller dårlig ide. Men vi ønsker at give jer noget information om, hvordan I juridisk er stillede, hvis og når en ekspropriation bliver en realitet, sagde teamchef i Ejendom og Jura, Brian Lambertsen.

Kan støj påvirke besætningen?

Han og jurist Stefan Poul Hansen orienterede om blandt andet ejendomsfastsættelse, hvordan forløbet og fremgangsmåden vil være i forbindelse med ekspropriation, lidt om erstatning og afståelse af ejendom samt VVM-redegørelse – en undersøgelse, der skal vurdere, hvordan anlægsprojektet vil påvirke det omgivende miljø. 

Endelig fortalte de lidt om, hvad SLF kan tilbyde af rådgivning i forbindelse med eventuelle gruppesøgsmål eller individuelt sagsforløb samt hvilke muligheder der er for dækning af omkostninger, for eksempel retshjælpsforsikring eller fri proces.

Der var mange spørgsmål undervejs: Især om støjmålinger, hvad er fuld erstatning? Og hvordan og hvornår vurderer man en ejendoms værdi? Hvad har sælger pligt til at fortælle? Kan man måle, hvordan støj påvirker ens besætning på gården? Ligesom flere ville vide, om man kan regne med, at VVM-redegørelsen er saglig og objektiv.

SLF vil følge sagen og informere og rådgive dem, der er interesserede.

 

Læs også