Arla sænker mælkeprisen

Arlas acontopris for konventionel mælk sænkes med 2,5 eurocent/kg i januar 2018.

Arlas acontopris for konventionel mælk sænkes med 2,5 eurocent/kg pr. 1. januar 2018. Arlas acontopris for økologisk mælk sænkes med 2,0 eurocent pr. kg på alle markeder undtagen i Centraleuropa, hvor den sænkes med 1 eurocent pr. kg, har Arla netop meddelt.

Den nye valutakurs for kvartalet påvirker prisen nedad i Danmark (-2,6 DKK øre), Sverige (-0,7 SEK øre) og Centraleuropa (0,35 eurocent) og opad i Storbritannien (+0,63 pence).

Dermed bliver acontoprisen for konventionel mælk inkl. tillæg for deltagelse i Arlagården Plus 261,4 øre/kg. Acontoprisen for mælk produceret på basis af non-GM foder inkl. tillæg for deltagelse i Arlagården Plus bliver 268,8 øre/kg. Acontoprisen for økomælk inkl. tillæg for deltagelse i Arlagården Plus bliver 344,4 øre/kg.

I acontoprisen indgår fra 1. januar 2018 tillægget for deltagelse i Arlagården Plus på 1 eurocent. For omtrent 25 procent af medlemmerne, som endnu ikke har tilmeldt sig Arlagården Plus, reduceres mælkeprisen yderligere med 1,0 eurocent (7,4 DKK øre), da de endnu ikke er berettiget til dette tillæg.

Konsekvens af fald på råvaremarkederne 

Disse ændringer er en konsekvens af de seneste fald på råvaremarkederne, hvor vi har set fald på smør og ostepriser på cirka 30 procent de seneste to måneder. Dette har indvirkning på alle markeder og resulterer i denne sænkning af mælkeprisen. Balancen mellem udbud og efterspørgsel er under pres, hvilket gør det nødvendigt at reducere prisen på økologisk mælk, meddeler Arla.

I tillæg til disse ændringer er der en kvartalsvis justering i valutakursen, hvilket skyldes den fortsatte svækkelse af det britiske pund. Valutakursmodellen er nu baseret på euro for at være i tråd med Arlas øvrige pris- og rapporteringsvaluta.

Udsigten for de kommende måneder er en negativ udviklingen i mælkeprisen. 

 

Fakta

• For konventionel mælk er fedtværdien 32,06 kroner pr. kilo, og proteinværdien er 35,27 kroner pr. kilo.

• For økologisk mælk er fedtværdien 42,12 kroner pr. kilo, og proteinværdien er 46,33 kroner pr. kilo.

• Forventet efterbetaling og rente for 2018 er 7,6 øre, og forventet konsolidering er 10,6 øre.

• Tillæg for non-GM foder er 1 eurocent (7,4 øre) – dette kommer i anvendelse i takt med at andelshavere på de enkelte markeder inviteres til at indgå kontrakt om mælk baseret på non-GM foder. I Danmark er der åbnet for at tegne kontrakter.

• Arlaprisen er øre pr. kilo konventionel mælk og 6 øre pr. kilo økologisk mælk.

• Valutakursen for første kvartal 2018: 1 euro = 7,442 DKK

 

 

Læs også