Enkel metode kan fritage små vandløb

Rådgivningsselskabet Sagro tilstræber med nyt initiativ, at gøre det enkelt for landmænd at udpege vandløb, der bør tages ud af vandområdeplanerne

På hjemmesiden sagro.dk bliver landmænd guidet til hurtigt at orientere sig om, hvilke vandløb, der er udpeget som typologi 1 vandløb iblandt de 19.000 km vandløb, som vandområdeplanerne omfatter.

Det særligt brugervenlige er, ifølge Sagro selv, at hvis landmændene opdager et vandløb, som de mener, er forkert udpeget, så kan de straks udfylde en enkel, digital formular, som havner hos miljørådgiver Helle Borum hos Sagro i Herning.

Hun og hendes kolleger vil derefter arbejde videre for at få taget så mange som muligt af de små, fejludpegede vandløb/grøfter ud af vandplanerne. Opgaven består i at få sorteret de mindre fine vandløb ud.

Et vandløb er ikke ”dårligt”, blot fordi det er lille. Små vandløb bidrager med fiskeyngel (ørred) til de store vandløb, og har dermed en vigtig funktion.

- Vi ved, at en del af de små vandløb med et opland på under 10 km2 kan tages ud af planerne, hvis vi har de rigtige argumenter. Men det kræver et lokalkendskab, som kun den enkelte landmand har. Derfor har vi følt, at det var vigtigt, hvis vi kunne gøre det meget nemt at opsamle den relevante, lokale information, forklarer Helle Borum.

Ud fra landmændenes indberetninger via sagro.dk bliver det muligt at afgøre, om vandløbene lever op til de fysiske kriterier, der gælder for at udtage vandløb. Det drejer sig om forhold som fald, bundens beskaffenhed, planter og sten i vandløbet, og om vandløbet snor sig eller ej.

Helle Borum håber, at rigtig mange landmænd med vandløb i oplandet til Vadehavet, Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord vil gå ind på sagro.dk og yde denne hjælp til selvhjælp.

- Hvis vi ikke får fundet de forkert udpegede vandløb og taget dem ud af planen, så er konsekvensen, at de vil være omfattet af helt uopnåelige miljømål, som vil være til ulempe for områdets landmænd i mange år fremover, siger hun.

Sagro er først med denne gør-det-selv-metode for landmænd, der vil gøre en indsats for at få forkert udpegede vandløb taget ud af planerne. Men Helle Borum oplyser, at hun har fået mulighed for at præsentere metoden som inspiration for resten af landet, når alle vandrådsdeltagere senere i april er samlet til møde.

Læs også