Det er nu vandet skal væk fra markerne

Forudsætningen for at få gjort jorden tjenelig til jordbearbejdning og såning af årets afgrøder er, at den er veldrænet, og at vandafledningen i vandløbene virker, fastslår SLFs naturkonsulent Asger Kristensen

Der er ingen tvivl om at landmænd, husejere, folk der færdes på vejene og andre fornuftige mennesker mener, at vandløb har et meget væsentligt formål, nemlig at kunne bortlede overskud af regnvand passende effektivt. Marker skal kunne dyrkes og huse skal kunne bebos, såvel som veje skal være farbare. Oversvømmelser er bare uhensigtsmæssige.

Vandløb er også en spændende del af vores natur, som vi skal passe på. Det er der mange politikere og andet godtfolk, der har en mening om. I særdeleshed de politikere og embedsmænd, der mener, at Danmark skal forpligtige sig til at investere massivt i at forbedre alle til mere ”naturlighed”.

Det betyder i denne verden ”mindre oprensning”. Og det er lige præcis her, naturinteresser kolliderer med praktiske interesser for landmændene, der lever sammen med vandløbene til daglig. En vandstandsstigning i rodzonen giver nemlig misvækst. Derfor har landmænd gennem århundreder passet dræn, afvandingskanaler og vandløb, så vandføringsevnen var tilstrækkelig, siger naturkonsulent Asger Kristensen.

Asger Kristensen fortæller, at vi arbejder på at finde den rette balance mellem natur og benyttelse i arbejdet i de nye vandråd. Der ligger allerede obligatoriske opgave klar. Vandrådende vil i løbet år af 2017 tage fat på følgende:

- Første obligatoriske opgave bliver at foretage en kvalificering af afgrænsningen af vandløb, som skal indgå i vandområdeplanerne. De skal med andre ord tjekke, om vandløbene lever op til de faglige kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster, som ministeriet har fastsat.

-  Vandrådenes anden obligatoriske opgave bliver at hjælpe med at udpege stærkt modificerede eller kunstige vandløb.

-  Vandrådene har derudover som en tredje og frivillig opgave mulighed for at kommentere på videreførte indsatser fra de første vandområdeplaner

Læs også