Temadag om græs

DLF og de sønderjyske rådgivningsselskaber inviterer til temadag om græs og græsblandinger til malkekvæg. Ligeledes vil der være fokus på gødskningsstrategier i kløvergræs.

Det er lige nu før 1. slæt de største forskelle mellem sorter, arter og blandinger er allertydeligst. Derfor inviterer DLF og de sønderjyske rådgivningsselskaber til temadag om græs onsdag 10. maj ved DLF Grovfodercenter Syd i græsmarken, Rømøvej 26 hos Torben Brodersen i Toftlund.

Med udgangspunkt i forskellige græsblandinger vil produktchef Gurli Klitgaard og rådgivere fra de lokale rådgivningsselskaber fortælle om, hvad man kan gøre for at øge mælkeproduktionen med græsensilage i foderrationen.

På dagen vil der blive orienteret om, hvordan udbyttet i kløvergræs kan øges ved hjælp af tilpasset gødskning. Der er anlagt et større forsøg med gødskning af kløvergræsser.

Det vil blive demonstreret skårlæggere med tre forskellige crimpertyper. Denne del af arrangementet varetages af Pöttinger.

Der kræves ikke tilmelding til temadagen, der foregår onsdag fra klokken 10 til 13, hvor der som afslutning serveres pølser.

Bag arrangementet står DLF i samarbejde med de lokale rådgivningsvirksomheder, SLF, Landbrugsrådgivning Syd, LHN og LandboSyd.

Læs også