Kæmpe antal træer plantet i Sønderjylland efter orkan

Naturstyrelsen er nu færdig med at genplante træer efter stormene Allan og Bodil, der ramte Danmark i 2013. Alene i Sønderjylland er der plantet over 1,5 millioner nye træer.

I Bommerlund Plantage nær Kruså sætter en plantemaskine i disse dage planter i jorden, der skal blive til ny skov, efter stormene Allan og Bodil i 2013 væltede størstedelen af skoven.

Dermed er genplantningen efter stormene nået i mål i statsskovene, hvor Sønderjylland og Vestjylland blev hårdest ramt. Alene i Sønderjylland er der nu samlet set blevet plantet over 1,5 mio. træer.

- Stormene har været med til at fremskynde, at vi får omdannet ensformige nåletræsplantager til mere varierede skove. Det var især nåletræer, de kraftige vindstød lagde ned, mens lidt under halvdelen af de nye træer, vi nu har plantet, er løvtræer. Det giver også nogle langt mere stabile skove, siger skovrider Inge Gillesberg, ifølge Naturstyrelsen hjemmeside.

I Sønderjylland væltede de to storme tilsammen knap 200.000 kubikmeter træ. På landsplan væltede 680.000 kubikmeter træ, hvilket svarer til over to millioner træer. 95 procent af de væltede træer var grantræer.

 En stor del af de væltede løvtræer og en del grantræer fik lov at ligge og rådne i skovbunden til glæde for insekter, svampe og fugle. Resten er blevet solgt til savværker.

De væltede træer dækkende alene i Sønderjylland samlet set et areal på 630 hektar. Heraf er 500 hektar nu plantet til igen, mens dens resterende del fremover vil stå som såkaldt lysåben natur.

Læs også