Byggefirmaer fusionerer

Erik Møberg A/S og Møberg Staldbyd A/S er fusioneret, det fortsættende selskab er Erik Møberg A/S

Sammenlægningen mellem Erik Møberg og Møberg Staldbyg skyldes et ønske om en forenklet administration.

Landbrugsbyggeriet, som udgør en ikke uvæsentlig del af den samlede omsætning, vil ifølge en pressemeddelelse fortsat have stor opmærksomhed, og giver ikke anledning til personalemæssige ændringer.

Landbrugsbyggeri vil fortsat blive udført og markedsført med navnet Møberg Staldbyg A/S.

Øvrigt byggeri vil fortsat bliver udført og markedsført med navnet Erik Møberg A/S

Læs også